Wanneer, waar en hoe kan ik deze premie aanvragen?

U zal de premie kunnen aanvragen bij Fluvius via een aanvraagmodule op haar website. Dit zal mogelijk zijn vanaf 1 juli 2022.

Om in aanmerking te komen voor de premie moet u zich uiterlijk 31 december 2022 aanmelden via de webapplicatie van Fluvius.  

De aanmelding bevat minstens de volgende gegevens:

  • 1° de unieke identificatie, het rijksregisternummer, BIS-nummer of ondernemingsnummer, en de contactgegevens van de aanvrager van de premie;
  • 2° het rekeningnummer waarop de premie wordt uitbetaald;
  • 3° de identificatie van de decentrale productie-installatie aan de hand van het EAN-nummer van het toegangspunt;
  • 4° een verklaring op eer waarin de aanvrager bevestigt dat hij/zij als begunstigde het  elektriciteitsdistributienettarief onder de vorm van het prosumententarief betaalde.
Published on: 
29-04-2022