Wanneer, waar en hoe kan ik deze premie aanvragen?

U kunt de premie-aanvraag indienen via het webportaal van Fluvius, sinds 1 juli 2022 en uiterlijk 31 december 2022.

De aanmelding bevat minstens de volgende gegevens:

  • 1° de unieke identificatie, het rijksregisternummer, BIS-nummer of ondernemingsnummer, en de contactgegevens van de aanvrager van de premie;
  • 2° het rekeningnummer waarop de premie wordt uitbetaald;
  • 3° de identificatie van de decentrale productie-installatie aan de hand van het EAN-nummer van het toegangspunt;
  • 4° een verklaring op eer waarin de aanvrager bevestigt dat hij/zij als begunstigde het  elektriciteitsdistributienettarief onder de vorm van het prosumententarief betaalde.

 

Published on: 
05-07-2022