Wanneer, waar en hoe kan ik de retroactieve investeringspremie aanvragen?

Wie aan de voorwaarden voldoet en al over een digitale meter beschikt, kan de retroactieve premie voor de warmtepomp van 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2022 aanvragen via het onlineloket van Fluvius

Wie nu nog een klassieke (Ferraris)meter heeft, kan de premie tot zes maanden na de plaatsing van de digitale meter aanvragen (en uiterlijk op 31 december 2025).

Merk op: de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen vraagt u afzonderlijk aan. Let hierbij goed op de aanvraagtermijnen.
Lees het antwoord op de vraag 'Wanneer kan ik de retroactieve investeringspremie aanvragen?': voor wie zonnepanelen en een digitale meter of voor wie (nu nog) een klassieke Ferrarismeter heeft.

Uw aanvraag moet volgende informatie voorzien:

 • de unieke identificatie, het rijksregisternummer, BIS-nummer of ondernemingsnummer, en de contactgegevens van de aanvrager van de retroactieve investeringspremie;
 • het rekeningnummer waarop de retroactieve investeringspremie wordt uitbetaald;
 • de identificatie van de warmtepomp aan de hand van het EAN-nummer van het toegangspunt (gekend bij Fluvius);
 • de datum van de plaatsing van de digitale meter (gekend bij Fluvius);
 • bewijsstuk(ken) die de plaatsing van de warmtepomp (met adres, merk, type) en de datum van indienstname staven, in ieder geval één of meerdere van de onderstaande documenten:
  • eindfactuur van de plaatsing van de warmtepomp;
  • keuringsattest van de warmtepomp;
  • de EPB-aangifte;
  • goedkeuring van de REG-premie-aanvraag van de warmtepomp, bij de netbeheerder;
  • bewijs van belastingvermindering voor de warmtepomp;
  • certificaat van grondboring bij een geothermische warmtepomp;
  • de melding, of de aanvraag van de omgevingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen van een warmtepomp.
Published on: 
30-09-2021