Welke retroactieve investeringspremie mag ik verwachten?

Ook voor gezinnen, organisaties en ondernemingen die een warmtepomp met zonnepanelen (met een omvormersvermogen van maximum 10 kVA) combineren heeft de uitspraak van het Grondwettelijk Hof inzake het wegvallen van de terugdraaiende teller een impact.

Warmtepompen in combinatie met zonnepanelen zijn als toekomstgericht investering de laatste jaren vooral geplaatst bij nieuwbouw. Deze woningen zijn daardoor zeer energie-efficiënt, waardoor ze in veel gevallen 50% korting (hebben) ontvangen of zelfs een volledige vrijstelling van de onroerende voorheffing gedurende 5 jaar. De korting wordt verworven door de energieprestatie van de volledige woning, niet enkel door de zonnepanelen. Daarom werd deze korting niet meegerekend in de retroactieve investeringspremie voor de zonnepanelen, anders zou de retroactieve investeringspremie lager zijn.   

Omdat warmtepompeigenaars een lager zelfverbruik hebben dan gezinnen zonder warmtepomp, zullen zij de afschaffing van de terugdraaiende teller financieel sterker voelen. Ze hebben een overaanbod aan zonnestroom in de zomer en een hoog elektriciteitsverbruik in de (donkere) koude maanden.

Voor ongeveer 31.000 eigenaars van een warmtepomp voor gebouwverwarming in combinatie met zonnepanelen, die aan de voorwaarden voldoen, is daarom een bijkomende eenmalige retroactieve investeringspremie voor warmtepompen voorzien. Lees ook het antwoord op de vraag 'Aan welke voorwaarden moeten de installatie en de aanvraag voldoen voor de retroactieve investeringspremie?'

Deze premie heeft een vaste waarde van 1163 euro en komt bovenop de retroactieve premie voor de zonnepanelen

Er is ook een premie voor automatische sturing van o.a. warmtepompen en warmtepompboilers, met een maximum van 400 euro.  Deze automatische sturing kan het zelfverbruik verhogen.

Warmtepompen zijn, net als elektrische wagens, accumulatieverwarming en warmtepompboilers, grote verbruikers van elektriciteit (zie rubriek 'De retroactieve investeringspremie en grotere installaties'). De prijs van elektriciteit is een rem op de verdere groei van deze toekomstgerichte oplossing, maar door het wegvallen van de terugdraaiende teller ook een relatief dure vorm van verwarming.  

De Vlaamse minister bevoegd voor Energie zal zich houden aan haar engagement om de Vlaamse component van de elektriciteitsfactuur niet te doen stijgen, méér nog: er wordt alles gedaan om de Vlaamse component van de elektriciteitsfactuur zelfs te doen dalen.  

Onderdelen elektriciteitsprijs

Figuur: Elektriciteitsfactuur voor een gemiddeld gezin met een dagverbruik van 1.600 kWh en een nachtverbruik van 1.900 kWh, presentatie Commissie Energie 10/03/2021.

Daarnaast zal de minister ook in overleg treden met de Federale minister bevoegd voor Energie om aan te dringen dat de federale component van de elektriciteitsfactuur ook niet verder zal stijgen en liefst zelfs dalen. Een lagere prijs per kWh komt alle gebruikers ten goede en is heel belangrijk voor de gezinnen die het moeilijk hebben hun factuur te betalen maar zeker ook voor de grote elektriciteitsverbruikers zoals warmtepompeigenaars. 

Voor alle prosumenten met een digitale meter en dus ook voor eigenaars van zonnepanelen en een warmtepomp valt het prosumententarief weg. Ze betalen het nettarief op basis van hun reële afname van elektriciteit van het net. Zij kunnen ook gebruik maken van de terugleveringsvergoeding om hun geïnjecteerde elektriciteit te valoriseren. Lees ook de vraag 'Hoe krijg ik een terugleveringsvergoeding voor de elektriciteit die ik in het net injecteer?'

Published on: 
13-09-2021