Wanneer, waar en hoe kan ik de retroactieve investeringspremie aanvragen?

Wie aan de voorwaarden voldoet en al over een digitale meter beschikt, kan de retroactieve premie voor microwarmte-krachtkoppeling of een kleine windmolen van 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2022 aanvragen via het onlineloket van Fluvius

Wie nu nog een klassieke (Ferraris)meter heeft, kan de premie tot zes maanden na de plaatsing van de digitale meter aanvragen (en uiterlijk op 31 december 2025).

Uw aanvraag moet volgende informatie voorzien:

  • de unieke identificatie, het rijksregisternummer, BIS-nummer of ondernemingsnummer, en de contactgegevens van de aanvrager van de retroactieve investeringspremie;
  • het rekeningnummer waarop de retroactieve investeringspremie wordt uitbetaald;
  • de identificatie van de decentrale productie-installatie aan de hand van het EAN-nummer van het toegangspunt (gekend bij Fluvius);
  • de datum van indienstneming van de decentrale productie-installatie;
  • het geïnstalleerd vermogen van de decentrale productie-installatie uitgedrukt in kWe;
  • de datum van de plaatsing van de digitale meter (gekend bij Fluvius);
  • de technologie van de decentrale productie-installatie.
Published on: 
30-09-2021