Ik heb geen zonnepanelen, waarom krijg ik geen retroactieve investeringspremie?

De retroactieve investeringspremie komt er voor eigenaars van zonnepanelen die aan alle voorwaarden voldoen en het recht op de terugdraaiende teller verliezen door de beslissing van het Grondwettelijk Hof bij de plaatsing van de digitale meter. Lees ook het antwoord op de vraag 'Aan welke voorwaarden moeten de installatie en de aanvraag voldoen voor de retroactieve investeringspremie?'.

Bovendien wordt de regeling van de retroactieve investeringspremie uitdrukkelijk niet in de energiefactuur verrekend, maar open en transparant opgenomen in de Vlaamse begroting. Zo wordt de energiefactuur verlaagd voor alle elektriciteitsverbruikers. Er worden dus geen kosten doorgeschoven naar de energiefactuur van wie geen zonnepanelen heeft.

Published on: 
16-02-2021