Mag ik mijn zonnepanelen afkoppelen van het net?

Zonnepanelen zijn gekoppeld aan de binnenhuisinstallatie, die op zijn beurt gekoppeld is aan het distributienetwerk.
U kan de panelen loskoppelen van uw binnenhuisinstallatie (maar dan kan u niet meer produceren of uw zelf opgewekte stroom verbruiken). Of u kan uw binnenhuisinstallatie loskoppelen van het distributienetwerk (dit noemt ‘eilandbedrijf’).

Er is geen wettelijke verplichting voor burgers om zich aan te sluiten op het distributienetwerk en een contract aan te gaan met een energieleverancier. Mensen kunnen hun binnenhuisinstallatie dus in principe volledig loskoppelen van het net. De zonnepanelen blijven nog steeds aangesloten op uw binnenhuisinstallatie. Indien er geen productie is van de zonnepanelen, kan u ook geen elektriciteit afnemen van het distributienet vermits de binnenhuisinstallatie losgekoppeld is van het distributienet. U moet dan 365 dagen op 365 en dag en nacht kunnen voorzien in uw elektriciteitsvraag.

Er is een financiële keerzijde als u zich volledig wil loskoppelen van het net. U zal dan veel zonnepanelen nodig hebben om toch nog een beetje stroom te hebben op niet-zonnige dagen en u zal ook veel batterijopslag nodig hebben om de nachten te kunnen overbruggen. De thuisbatterij kan uw overtollige zonnestroom enkele uren tot dagen opslaan, maar kan onmogelijk de periode van de zomer tot de winter overbruggen. In de praktijk is het volledig ontkoppelen van het distributienet momenteel nauwelijks haalbaar, tenzij u een milieubelastende generator heeft voor koude en donkere winterperioden.

Zonnepanelen die niet aangesloten zijn op het elektriciteitsnet hebben een specifieke omvormer nodig. De omvormers voor netgekoppelde zonnepanelen hebben een verplichte beveiliging tegen het zogenaamde eilandbedrijf. Dit wil zeggen dat zij bij uitval van het net, geen spanning meer leveren aan dit net zodra de netspanning wegvalt.

Lees ook het antwoord op de vraag ‘Aan welke voorwaarden moeten de installatie en de aanvraag voldoen voor de retroactieve investeringspremie?

Published on: 
23-04-2021