Valt de digitale meter met virtueel terugdraaiende teller helemaal weg?

Ja, door de vernietiging van de artikelen 15.3.5/12 en 4.1.30/1 van het Energiedecreet verdwijnt de ‘virtuele’ terugdraaiende teller voor alle componenten van de energiefactuur, zowel voor het deel elektriciteit en voor het deel van de nettarieven als voor het deel federale heffingen. In de praktijk komt het er evenwel op neer dat eigenaars van zonnepanelen die nu reeds een digitale meter hebben (ongeveer 101.000 installaties) onmiddellijk gevolgen zullen ondervinden. De digitale meter kan dus niet meer ‘virtueel terugdraaien’ door het arrest van het Grondwettelijk Hof.

De klassieke Ferrarismeter blijft natuurlijk terugdraaien tot de vervanging door een digitale meter. Elke klassieke meter is een (fysisch) terugdraaiende teller – daar verandert het arrest of decreet niets aan.

Published on: 
15-02-2021