Wat gebeurt er met de elektriciteit die ik niet gebruik en in het net injecteer?

Sinds 1 januari 2021 kunnen alle eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter een terugleveringscontract afsluiten met hun elektriciteitsleverancier. Zo kunnen ze een terugleveringsvergoeding ontvangen voor de elektriciteit die ze produceren maar niet onmiddellijk zelf verbruiken (en dus in het net injecteren). De digitale meter meet de exacte hoeveelheid elektriciteit die in het net geïnjecteerd wordt en door een elektriciteitsleverancier aangekocht kan worden.

De V-test® van de VREG vergelijkt niet alleen de afnamecontracten van de verschillende energieleveranciers, maar ook de terugleveringscontracten.

Indien u geen terugleveringscontract afsluit met uw elektriciteitsleverancier, wordt de elektriciteit die u produceert, maar niet onmiddellijk zelf verbruikt (productieoverschot) 'gratis' op het net geïnjecteerd.

Published on: 
20-07-2021