Ik heb een meter met teruglooprem (en/of budgetmeter). Krijg ik een retroactieve investeringspremie?

In het verleden plaatsten sommige netbeheerders een meter met een teruglooprem. Of er een teruglooprem aanwezig is, is enkel zichtbaar via een specifiek icoontje op het display van de meter (zie afbeelding).

Symbool teruglooprem elektriciteitsmeter

Een klassieke Ferrarismeter met teruglooprem kan technisch gezien niet fysiek terugdraaien en kan dus geen gebruik maken van het systeem van terugdraaiende teller. Deze prosumenten moesten bijgevolg geen prosumententarief betalen (omdat nettarieven betaald worden op de bruto-afname).

Deze prosumenten konden dus geen gebruik maken van het systeem van de terugdraaiende teller - tenzij men deze (gratis) liet vervangen door een meter die wel kon terugdraaien - en hadden daardoor geen recht op de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen omdat dit hiervoor een uitdrukkelijke voorwaarde is.

Om prosumenten met een teruglooprem geen twee keer te treffen, heeft de Vlaamse Regering de regelgeving aangepast, zodat ook zij in aanmerking kunnen komen voor de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen.

Prosumenten die in het verleden over een teruglooprem beschikten en waar intussen een digitale meter staat, komen in aanmerking voor de retroactieve investeringspremie indien voldaan is aan alle voorwaarden. Zij hebben wel meer tijd om hun aanvraag in te dienen. Zij hebben, vanaf 23 december 2021 6 maanden de tijd (dus tot en met 23 juni 2022) om de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen aan te vragen via het premieloket van Fluvius.

Prosumenten die nu over een teruglooprem beschikken en bij wie in de toekomst een digitale meter geplaatst wordt, komen eveneens in aanmerking voor de retroactieve investeringspremie onder deze voorwaarden en termijnen.

Published on: 
07-01-2022