Heeft de beslissing een invloed op stroomafname-overeenkomsten?

Bij een stroomafname-overeenkomst neemt een derde partij de financiering en het onderhoud van de zonnepanelen voor zijn rekening, terwijl de eigenaar/gebruiker van het pand tijdens de contractperiode een vaste prijs betaalt voor de lokaal verbruikte zonnestroom. 

Burgerrechtelijke overeenkomsten blijven van kracht na de beslissing van het Grondwettelijk Hof. Er bestaat uiteraard altijd de mogelijkheid om een stroomafname-overeenkomst aan te passen mits onderling akkoord of op te zeggen.

Published on: 
15-02-2021