Waarom nam het Grondwettelijk Hof deze beslissing over de terugdraaiende teller?

De terugdraaiende teller werd vernietigd door het Grondwettelijk Hof omwille van de overschrijding van de federale bevoegdheden door het Vlaamse Gewest. De facturatie op basis van de netto-afname ten gevolge van de terugdraaiende teller heeft een effect op de federale inkomsten (btw en federale bijdrage) en op de transmissienettarieven: als de teller terugdraait, verliest de federale overheid dus inkomsten. 

De zaak bij het Grondwettelijk Hof werd ingesteld door:

  • De Federale overheid wegens bevoegdheidsoverschrijding (aantasting belastbare grondslag BTW en federale bijdrage).
  • De VREG wegens bevoegdheidsoverschrijding.  De argumentatie van de VREG werd door het Hof niet behandeld, omdat de schending van de federale bevoegdheden op zich al voldoende was om de overgangsregeling te vernietigen.
  • De CREG wegens bevoegdheidsoverschrijding.
  • Anderen: Liga mensenrechten, individuele burgers, …
Published on: 
15-02-2021