Wat besliste het Grondwettelijk Hof over de terugdraaiende teller?

Het Grondwettelijk Hof vernietigde het principe van de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter. Dat betekent voor een groot aantal eigenaars een financieel verlies op hun investering.

Eigenaars van zonnepaneleninstallaties die uiterlijk op 31 december 2020 in dienst werden genomen en ook voordien gekeurd waren, konden gedurende 15 jaar genieten van het voordeel van de terugdraaiende teller. Dit werd in het voorjaar van 2019 door de toenmalige Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement beslist. Dit principe van de terugdraaiende teller was tot voor het arrest van het Grondwettelijk Hof van kracht voor elk type elektriciteitsmeter (de klassieke Ferrarismeter of de nieuwe digitale meter). De digitale meter zou, voor wat de facturatie betreft, blijven werken als een terugdraaiende teller en dat tot 15 jaar na de indienstname van de zonnepanelen.  Het Grondwettelijk Hof heeft dit principe vernietigd voor wat betreft de digitale meter. Deze vernietiging heeft geen gevolgen voor de facturen uit het verleden.  

Published on: 
15-02-2021