Waarom bestaat de terugdraaiende teller wel nog in het Waalse Gewest?

In Wallonië bestaan er, net zoals in Vlaanderen, analoge meters die nog kunnen terugdraaien.  Maar het Waalse Gewest is bezig om die terugdraaiende tellers op termijn ook te vervangen door digitale meters, in uitvoering van Europese verplichtingen. In Wallonië vindt dus dezelfde evolutie plaats als in Vlaanderen.

Midden 2018 voerde het Waalse Gewest een decretaal kader in over de digitale meter. Wallonië heeft drie prioritaire doelgroepen bepaald, waarin het tegen 31 december 2029 80% van de meters wil vervangen door digitale meters. Deze doelgroepen zijn de grootverbruikers (meer dan 6000 kWh per jaar), de zonnepaneleneigenaars met een installatie van minstens 5 kW, en de publieke laadpalen. De prosumenten met een relatief kleine installatie (minder dan 5 kW) zijn in Wallonië voorlopig geen prioritaire doelgroep en kunnen dus tot nader order hun analoge meter behouden of zelfs bekomen die terugdraait. Maar ook zij zullen op termijn een digitale meter krijgen. Uiterlijk op 1 januari 2023 mogen immers enkel nog digitale meters worden geplaatst in Wallonië (bij de installatie of vervanging van een meter, ook bij de prosumenten).

Voor Waalse eigenaars van zonnepanelen die nog niet beschikken over een digitale meter, wordt een prosumententarief aangerekend, gebaseerd op het vermogen van de omvormer van hun installatie.

Published on: 
30-04-2021