Waarom mag men in het Waalse Gewest de digitale meter wel weigeren?

De Waalse netgebruikers mogen in beginsel de plaatsing van een digitale meter niet weigeren, net zoals in Vlaanderen.

Er bestaat wel een uitzondering voor elektrogevoelige personen omdat zij mogelijk hinder ervaren van de draadloze signalen waarmee de digitale meters communiceren. Elektrogevoelige personen zijn daarom niet verplicht om een digitale meter te laten installeren, zolang er geen digitale meter bestaat die via een kabel communiceert (in plaats van draadloos). Deze uitzondering bestaat ook in Vlaanderen.

Published on: 
30-04-2021