Waarom verschilt de uitrol van de digitale meter van gewest tot gewest?

In Wallonië eindigt de plaatsing van analoge meters ook weldra. De volledige uitrol van de digitale meter moet in Wallonië nog beginnen. Midden 2018 voerde het Waals Gewest een decretaal kader in over de digitale meter. Wallonië wil bij drie prioritaire doelgroepen tegen 31 december 2029 80% van de meters vervangen door digitale meters: bij grootverbruikers, grote zonnepaneleninstallaties en publieke laadpalen. De prosumenten met een relatief kleine installatie (minder dan 5 kW) zijn in Wallonië voorlopig geen prioritaire doelgroep. Maar ook zij zullen op termijn een digitale meter krijgen. Uiterlijk op 1 januari 2023 mogen immers enkel nog digitale meters worden geplaatst in Wallonië (bij de installatie of vervanging van een meter, ook bij de prosumenten).

Sinds midden 2018 heeft het Brusselse Gewest een wettelijk kader over de uitrol van de digitale meters. De installatie van digitale meters is in Brussel verplicht bij de vervanging van een klassieke meter, bij nieuwe aansluitingen of bij een ingrijpende renovatie. Daarnaast zijn er in Brussel ook een aantal doelgroepen, waarbij de digitale meters prioritair geïnstalleerd worden. Die doelgroepen bevatten onder meer de prosumenten (naast de netgebruikers met een elektrische auto, de grootverbruikers met meer dan 6000 kWh per jaar, en de netgebruikers met een thuisbatterij of een warmtepomp). Vanaf 2023 zouden elk jaar 40.000 digitale meters geplaatst worden. In een rapport van Brugel van april 2020, dat het onderwerp was van een openbare raadpleging, wordt een uitrolplanning vooropgesteld die uitgaat van 80% plaatsing van digitale meters tegen 2029.

Hoe komt dat? De Europese regelgeving verplicht de lidstaten om in het kader van de uitrol van de digitale meter een kostenbatenanalyse op te maken. Als die kostenbatenanalyse positief is, dan moet de lidstaat de digitale meters verplicht uitrollen. Aangezien de kostenbatenanalyse in het Vlaamse Gewest positief was, besliste het Vlaamse Gewest conform de Europese regelgeving de digitale meter voor 80% uit te rollen tegen 2024 en volledig uit te rollen tegen uiterlijk 2029.

Het verschil met het Waalse Gewest is dat hun kostenbatenanalyse in 2018 nog negatief was en zij dus nog niet verplicht zijn om de digitale meters globaal uit te rollen. Volgens de voormelde Europese regelgeving moeten ze zolang de vorige kostenbatenanalyse negatief is om de vier jaar een nieuwe kostenbatenanalyse maken. Volgend jaar zullen zij dus een nieuwe kostenbatenanalyse moeten opmaken, de vorige dateert namelijk van 2018. Is die nieuwe kostenbatenanalyse positief, dan moeten ook zij de digitale meter verplicht uitrollen. De positieve kostenbatenanalyse voor het Vlaamse Gewest, die door de VREG in 2017 is opgemaakt, gaf aan dat vooral de prosumenten een interessante doelgroep zijn voor de digitale meter en dat vooral daar de maatschappelijke voordelen zitten.

Published on: 
30-04-2021