Welk systeem voor zonnepanelen past het Waalse Gewest toe?

In België is het energiebeleid grotendeels geregionaliseerd, waardoor elk gewest zijn eigen beleid uitstippelt.

In Wallonië is er sinds 30 juni 2018 geen steunmechanisme meer voor kleine installaties van zonnepanelen (minder dan 10 kW). Er zijn namelijk geen groenestroomcertificaten meer, net zoals in Vlaanderen.

De Waalse prosumenten die (nog) geen digitale meter hebben, kunnen beschikken over een analoge meter die terugdraait. Ze zijn ook onderworpen aan een prosumententarief. Dat is een theoretisch berekend tarief voor het gebruik van het net, afhankelijk van het vermogen van de omvormer van hun installatie, dat ervoor zorgt dat prosumenten correct betalen voor het gedeelte van hun netgebruik dat de terugdraaiende teller niet kan meten.

Dit prosumententarief wordt sinds 1 oktober 2020 toegepast. Als compensatie voor het verdwijnen van de analoge meter die terugdraait, voorziet de Waalse regelgeving echter, tot eind 2021, in een volledige neutralisering van dit prosumententarief via de toekenning van een premie aan de betrokken residentiële klanten. In 2022 en 2023 wordt deze financiële tussenkomst afgebouwd tot 54% van het prosumententarief. Vanaf 2024 wordt het prosumententarief, bepaald door de Waalse regulator, zonder meer toegepast.

Zodra Waalse prosumenten beschikken over een digitale meter, is het prosumententarief niet langer van toepassing. De digitale meter kan het netgebruik van prosumenten immers volledig meten, als basis voor de tarifering.

Published on: 
30-04-2021