Wat is het prosumententarief? Waarom werd het ingevoerd?

Ook prosumenten – dat zijn gezinnen en kleine bedrijven met een productie-installatie (meestal zonnepanelen) met een maximaal omvormersvermogen van 10 kW – maken gebruik van het elektriciteitsnet. Ze nemen elektriciteit af van het net op momenten dat hun installatie onvoldoende energie opwekt, bijvoorbeeld op een winterse dag en ’s avonds. Ze zetten elektriciteit op het net op momenten dat zij energie produceren die ze zelf niet onmiddellijk verbruiken, bijvoorbeeld op een zomerse weekdag. Om prosumenten met een terugdraaiende teller te laten bijdragen voor hun gebruik van het net, betalen zij het prosumententarief. Zo vermijden we dat vooral gezinnen en bedrijven zonder productie-installatie alle netkosten zouden moeten dragen.

Het prosumententarief is een forfaitair (afname-)bedrag. Het is een vergoeding die u betaalt voor uw niet-gemeten afname van het elektriciteitsnet. Het is afhankelijk van het vermogen van de omvormer(s) van uw installatie. Samen met een tarief op basis van uw gecompenseerde afname vormen zij de component distributienettarieven uit van uw elektriciteitsfactuur.  Het prosumentarief wordt aangerekend sinds 1 juli 2015.

Meer over het prosumententarief op de website van VREG

Published on: 
18-10-2021