Internationale samenwerking

Samenwerking tussen Vlaanderen en Lithouwen rond groene energie

Op 19 november 2020 sloot Vlaams minister van Energie Zuhal Demir met haar Litouwse collega, Žygimantas Vaičiūnas, een memorandum van overeenstemming (Memorandum of Understanding) af met het oog op een versterkte samenwerking rond groene energie.
Vlaanderen en Litouwen willen actief op zoek gaan naar gezamenlijke opportuniteiten en de mogelijkheden verkennen om samen te investeren in  groene-energietechnologieën. 

Vlaanderen heeft in haar Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 ambitieuze doelstellingen aangenomen voor de productie van groene energie. Het is de ambitie om tegen 2030 de capaciteit van zonnepanelen te verdubbelen, de capaciteit van windmolens met 65% te laten stijgen, de energieproductie uit warmtepompen bijna te verviervoudigen en de warmteprojecten minstens te verdrievoudigen. Om deze doelen te behalen blijft Vlaanderen dan ook in eerste instantie prioritair inzetten op het realiseren van groene-energieprojecten op Vlaams grondgebied. Daarnaast moedigt de Europese regelgeving ook actieve samenwerking aan tussen de lidstaten om een kostenefficiënte invulling te geven aan de doelstellingen inzake groene energie.

Heel specifiek zal in het kader van de pas afgesloten overeenkomst onderzocht worden of er vorm kan gegeven worden aan een gezamenlijk offshore wind project in de Baltische Zee, waarvan een deel van de geproduceerde hernieuwbare energie aan Vlaanderen zou kunnen worden toegerekend. Hierbij zal ook de internationale ervaring en de expertise van de Vlaamse bedrijfswereld sterk van pas komen.

Lees het memorandum van overeenstemming (opgemaakt in het Engels) pdf bestandMemorandum-of-Understanding-ondertekend.pdf (1.27 MB)

Published on: 
27-11-2020