Kwalitatieve warmte-krachtinstallatie

U kan enkel steun aanvragen voor een warmte-krachtinstallatie die kwalitatief is. Dit begrip is belangrijk voor de toekenning van warmte-krachtcertificaten.

Om na te gaan of de installatie kwalitatief is, kijken we naar de relatieve primaire energiebesparing (RPE). Hoe groot deze moet zijn is afhankelijk van het elektrisch vermogen.

Bij warmte-krachtinstallaties < 1 MW geldt RPE >  0%

Bij warmte-krachtinstallaties ≥ 1 MW geldt RPE ≥ 10%

Bij nieuwe installaties gebeurt de berekening van de RPE op basis van constructeurgegevens.

Bij installaties die al meer dan 1 jaar in dienst zijn en voldoende nauwkeurige meetgegevens hebben, wordt de RPE berekend op basis van deze meetgegevens.

 

Bestaande installaties met een startdatum voor 1 januari 2013
De RPE voor het bepalen van de degressiviteit wordt berekend op basis van meetgegevens.

De RPE duidt aan hoeveel energie er bespaard kan worden met een warmte-krachtinstallatie.