De microwarmte-krachtinstallatie voor warmte en elektriciteit

Een microwarmte-krachtinstallatie of micro-WKK is een centrale verwarmingsketel die naast warmte ook elektriciteit produceert. Een motor drijft een elektrische generator aan en geeft daarbij warmte vrij (voor verwarming en aan het water in de boiler).

Deze toepassing is vooral interessant voor grotere gebouwen en collectieve woonprojecten (zoals appartementsgebouwen, studentenresidenties, co-housing, sociale huisvesting, woon- en zorgcentra). De opgewekte stroom kan onmiddellijk gebruikt worden, eventueel overschot kan geleverd worden aan het net. Produceert de installatie te weinig elektriciteit, dan kan het tekort aan stroom van het net gehaald worden.

Vooral bij een grote, constante warmtevraag (verwarming en warm water) is de investering in een micro-WKK rendabel. De geproduceerde warmte moet nuttig gebruikt worden. Als u investeert in een micro-WKK, koop dan  een kwalitatieve warmte-krachtinstallatie. Om in aanmerking te komen voor steun, moet deze een positieve relatieve primaire energiebesparing realiseren. Er kunnen verschillende technologieën in aanmerking komen voor steun als micro-WKK, zoals een interne verbrandingsmotor, brandstofcel, stirlingmotor of microturbine.

Let op, het vervangen van een ketel door een micro-WKK zal uw brandstofkosten verhogen. U zal meer brandstof (meestal aardgas) gebruiken, omdat u ook elektriciteit produceert. Anderzijds zal u minder elektriciteit van het net afhalen.

Steun voor micro-WKK kleiner dan 10 kW

In welk steunsysteem u valt is afhankelijk van de startdatum van de warmte-krachtinstallatie:

Voor microwarmte-krachtinstallatie zonder vergunningsplicht is de startdatum dezelfde als de datum indienstneming. De installatie mag pas in werking gaan, zodra de AREI-keuring uitgevoerd is.

Als er vergunningen voor het project nodig zijn, zal deze datum verschillen.

Breng uw netbeheerder op de hoogte!

Meld uw installatie binnen de 30 kalenderdagen na het in dienst nemen van de installatie aan bij de distributienetbeheerder Fluvius. Dit is belangrijk voor de veilige uitbating van het distributienet. Doet u dit niet tijdig, dan kan de toegang tot het distributienet worden ontzegd. Op de website van de VREG kan u nagaan wie is uw netbeheerder is.

Om in aanmerking te kunnen komen voor de eenmalige retroactieve investeringspremie voor micro-WKK moet de installatie aangemeld zijn bij Fluvius voor 1 december 2021.