Nuttige warmte

Nuttige warmte is de warmte die in een warmte-krachtinstallatie wordt geproduceerd om aan een economisch aantoonbare vraag te voldoen.

De geproduceerde warmte moet dus nuttig gebruikt worden. Om dit te weten te komen, stelt u best volgende vraag:  "Zou ik de warmte van een gewone ketel op dezelfde manier gebruiken?" Als het antwoord ja is, is de toepassing nuttige warmte.

Er is geen sprake van nuttige warmte als de warmte geloosd wordt in de omgeving. Volgende voorbeelden worden niet als nuttige warmte beschouwd:

  • Het verwarmen van een siervijver met een warmte-krachtinstallatie.
  • De geleverde warmte wordt verder gebruikt voor de productie van elektrische of mechanische energie (artikel 6.2.10, §3 van het Energiebesluit).
  • De warmte die gebruikt wordt voor de voorbehandeling van brandstof. Deze verwarming is wel noodzakelijk, maar het is geen ‘nuttige warmte’ zoals door de wetgeving gedefinieerd.

U zal nooit steun ontvangen voor geproduceerde warmte die niet nuttig gebruikt wordt.

Wetgeving

Artikel 1.1.1, §2, 73° Energiebesluit.

 

Published on: 
21-08-2019