Aanvraagprocedure certificaten

Voordat u begint, kijkt u best na of het project voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor groenestroomcertificaten of warmte-krachtcertificaten.

Alle aanvragen voor certificaten en garanties van oorsprong uit hernieuwbare energieproductie en warmte-krachtkoppeling (met uitzondering van zonnepanelen), moeten via het online aanvraagformulier in ExpertBase gebeuren.

Maak een nieuw dossier aan, als er voor de installatie of het project nog nooit een dossier werd ingediend. Er kan maximum één groenestroom- en één warmte-krachtdossier per installatie aangemaakt worden. De aanvraag tot garanties van oorsprong gebeurt samen met de aanvraag voor certificaten (via dezelfde aanvraag).

Start van het bestaande dossier als

  • er al een principeaanvraag werd ingediend. 
    Contacteer VEKA, als u het dossier niet terugvindt in ExpertBase.
  • een warmte-krachtinstallatie, ingrijpend wijzigt.

Projectspecifieke projectcategorie

 Vraag eerst de projectspecifieke onrendabele top en bandingfactor aan, voordat u de principeaanvraag (startdatum) of definitieve aanvraag indient via ExpertBase.

Schematische weergave van de aanvraagprocedure voor groenestroom- of warmte-krachtcertificaten
Schematische weergave van de aanvraagprocedure voor groenestroom-of warmte-krachtcertificaten met of zonder garanties van oorsprong

Als uw installatie nog niet in werking is, maar wel over alle vergunningen beschikt, kan u een principeaanvraag indienen. Zo ligt de startdatum en de bandingfactor vast voor dat project.

U kan een definitieve aanvraag indienen voor een groenestroom-of warmte-krachtproductie-installatie die in werking is.

Een wijziging van een warmte-krachtinstallatie die ouder is dan tien jaar (voor motoren) en vijftien jaar (voor turbines) kan erkent worden als ingrijpende wijziging.

Published on: 
10-09-2019