Berekening groenestroomcertificaten

Installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013 vallen onder het steunsysteem met bandingfactoren. De netto geproduceerde elektriciteit die wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen (EGSC) wordt vermenigvuldigd met de van toepassing zijnde bandingfactor (Bf) om het aantal toe te kennen groenestroomcertificaten (GSC) te bepalen.

GSC = EGSC . Bf

De netto hoeveelheid geproduceerde elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (EGSC) wordt berekend op basis van de volgende formule:

EGSC = G . Enetto,GS – Evb,GS – Etrp

  • G is de groenfactor, drukt het aandeel hernieuwbare energiebronnen uit.
  • Enetto,GS is de netto elektriciteitsproductie en wordt bekomen door de totale productie (Ebruto,GS) te verminderen met de hulpdiensten voor de elektriciteitsproductie (Ehd,GS), bijvoorbeeld de koelwaterpompen van een verbrandingsmotor.
  • Evb,GS is de voorbehandelingsenergie, bijvoorbeeld voor het verwarmen van palmolie of het verkleinen van biomassa.
  • Etrp is de transportenergie, meestal voor een vrachtwagen.

De formule EGSC wordt voor alle certificaatgerechtigde groenestroominstallaties toegepast. Als een bepaalde term niet van toepassing is, kan deze vastgelegd worden op 0 of 1. Bijvoorbeeld de biomassa is van Belgische oorsprong , hierdoor zal de term voor het transport (Etrp) vastgesteld worden op 0.

In de formule wordt enkel gerekend met elektriciteit, uitgedrukt in kWh. Andere vormen van energie zoals brandstoffen of warmte worden eerst omgerekend naar een equivalente hoeveelheid elektriciteit.

Wettelijk kader

Meer informatie vindt u in de artikelen 6.1.11, 6.1.12 en 6.1.13 van het Energiebesluit.

In detail

In de voorbeelden veronderstellen we dat de meters ideaal opgesteld zijn. Is dit niet het geval, bijvoorbeeld als de eigen verbruiken worden afgetakt voor de productiemeting, dan moeten die gemeten worden en in de formule worden verwerkt.

Published on: 
18-03-2021