Berekening warmte-krachtcertificaten

Installaties met startdatum vanaf 1 januari 2013 vallen onder het steunsysteem met bandingfactoren.

Het aantal warmte-krachtcertificaten dat wordt uitgereikt per 1.000 kWh warmte-krachtbesparing (WKB) is gelijk aan 1, vermenigvuldigd met de bandingfactor (BF) die van toepassing is. De berekening van het aantal toe te kennen warmte-krachtcertificaten (WKC) volgens volgende formule:

WKC = WKB . BF

 

Voorbeeld: Een kwalitatieve warmte-krachtinstallatie met een vermogen van 750 kW werd op 10 augustus 2013 ingrijpend gewijzigd. Aangezien er geen bijkomende vergunningen nodig zijn is startdatum van dit project gelijk aan de datum van ingrijpende wijziging, namelijk 10 augustus 2013. De projectcategorie is de representatieve projectcategorie “3° kwalitatieve warmte-krachtinstallaties, met een bruto nominaal vermogen groter dan 200 kWe tot en met 1 MW”’. Op basis van de startdatum en de projectcategorie blijkt dat de bandingfactor voor dit project gelijk is aan 0,93. Dit betekent dat het aantal warmte-krachtcertificaten dat wordt uitgereikt per 1.000 kWh warmte-krachtbesparing  gelijk is aan 0,93. Anders gezegd, er moet 1076 kWh warmte-krachtbesparing gerealiseerd worden, alvorens u één warmte-krachtcertificaat ontvangt.

Warmte-krachtbesparing (WKB)

De warmte-krachtbesparing (WKB) wordt maandelijks berekend voor warmte-krachtinstallaties die recht hebben op warmte-krachtcertificaten.

Bij het indienen van de definitieve aanvraag voor warmte-krachtcertificaten kan u een berekeningsvoorstel toevoegen. Welke formule u best gebruikt is afhankelijk van de situatie en de installatie.

Basisformule

WKB = FE + FQ - F

 • FE is de brandstof die bij gescheiden opwekking zou gebruikt worden om evenveel elektriciteit als de warmte-krachtinstallatie op te wekken in deze maand.
 • FQ is de brandstof die bij gescheiden opwekking zou gebruikt worden om evenveel warmte als de warmte-krachtinstallatie op te wekken in deze maand.
 • F is de brandstof die de warmte-krachtinstallatie zelf verbruikt in deze maand.

De rendementen FE en FQ kan u berekenen als u de geproduceerde elektriciteit en warmte in de warmte-krachtinstallatie kent. De formule wordt dan:

Formule voor WKB
 • EWKK is de elektrische energie die de warmte-krachtinstallatie netto in deze maand heeft geproduceerd.
 • Qnetto is de warmte die de warmte-krachtinstallatie netto in deze maand heeft geproduceerd.
 • ηE is het rendement voor de gescheiden opwekking van elektriciteit.
 • ηQ is het rendement voor de gescheiden opwekking van warmte.
 • F is de brandstof die de warmte-krachtinstallatie verbruikt in deze maand.

De rendementen voor de gescheiden opwekkingE en ηQ) zijn vastgelegd in het Energiebesluit.

Afhankelijk van de situatie en de installatie kan de formule uitgebreid worden.

Formule toepassen bij:

Qnetto bestaat uit verschillende componenten

De warmte die de warmte-krachtinstallatie produceert kan uit verschillende componenten bestaan, zoals warmte in de vorm van stoom, warme lucht, en heet water. De formule wordt dan:

WKB-formule met stoom
 • EWKK is de elektrische energie die de warmte-krachtinstallatie netto in deze maand heeft geproduceerd.
 • Qnetto,S is de warmte in de vorm van stoom die de warmte-krachtinstallatie netto in deze maand heeft geproduceerd.
 • Qnetto,W is de warmte in de vorm van heet water die de warmte-krachtinstallatie netto in deze maand heeft geproduceerd.
 • Qnetto,L is de warmte in de vorm van warme lucht die de warmte-krachtinstallatie netto in deze maand heeft geproduceerd.
 • ηE is het rendement voor de gescheiden opwekking van elektriciteit.
 • ηQ is het rendement voor de gescheiden opwekking van warmte.
 • F is de brandstof die de warmte-krachtinstallatie verbruikt in deze maand.

Warmte-krachtinstallatie in de tuinbouw

De productie van nuttig ingezette CO2 voor een warmte-krachtinstallatie in de tuinbouw wordt beloond. De warmte die de warmte-krachtinstallatie produceert (Qnetto) zal verhoogd worden met 10%. De formule wordt dan:

WKB-formule tuinbouw
 • EWKK is de elektrische energie die de warmte-krachtinstallatie netto in deze maand heeft geproduceerd.
 • Qnetto,W is de warmte in de vorm van heet water die de warmte-krachtinstallatie netto in deze maand heeft geproduceerd.
 • Qnetto,L is de warmte in de vorm van warme lucht die de warmte-krachtinstallatie netto in deze maand heeft geproduceerd.
 • ηE is het rendement voor de gescheiden opwekking van elektriciteit.
 • ηQ is het rendement voor de gescheiden opwekking van warmte.
 • K is gelijk aan 1,1 en is de factor die in rekening brengt dat de gemeten warmte met 10 % wordt verhoogd omdat de warmte-krachtinstallatie gebruikt wordt voor de productie van nuttig ingezette CO2
 • F is de brandstof die de warmte-krachtinstallatie verbruikt in deze maand.