ExpertBase

ExpertBase is een toepassing waarin dossiers van groenestroom- en warmte-krachtinstallaties worden beheerd. Om toegang te krijgen tot ExpertBase, moet u eerst de registratie in orde brengen. Nadien volstaat het om aan te melden met uw identiteitskaart of federaal token. Enkele voorbeelden waarvoor u ExpertBase kan gebruiken:

 • Een wijziging of defect melden
 • Een periodieke keuring overmaken
 • Een startdatum voor uw nieuw project aanvragen
 • Een definitieve aanvraag voor warmte-krachtcertificaten aanvragen
 • De datum van het laatst volledig keuringsverslag nakijken
 • De laatst goedgekeurde beslissing van uw installatie nakijken

U heeft geen toegang tot ExpertBase nodig als u een installatie met een vermogen kleiner of gelijk aan 10 kW heeft, die in werking ging na 1 januari 2018 (= geen recht op certificaten). Let op, heeft u een dossier voor zonne-energie of wilt u groenestroomcertificaten voor uw zonnepanelen aanvragen, dan moet u uw netbeheerder Fluvius (Eandis of Infrax) contacteren.

Waar kan ik de certificaten terugvinden?

De certificaten en garanties van oorsprong vindt u in VREG-platform. Om toegang te hebben tot de certificaten van een onderneming moet u beschikken over het recht VREG TradeBase Rekeninghouder. De lokale beheerder kan u dit recht geven.

Wanneer ontvang ik mijn certificaten en garanties van oorsprong?

De certificaten en garanties van oorsprong ontvangt u twee maanden na de productiemaand. Op voorwaarde dat alle gegevens tijdig overgemaakt worden en de installatie blijft voldoen aan de voorwaarden. Als u bij uw voorkeuren instelde dat u een automatische mail wil ontvangen, dan krijgt u een mail telkens als certificaten of garanties van oorsprong aangemaakt zijn.

Welke gegevens er nodig zijn om de groenestroom- of warmte-krachtcertificaten te berekenen en hoe lang u recht heeft op aanvaardbare certificaten, is beschreven in de beslissing van het VEKA. Als u voor de berekening van de certificaten meetgegevens moet overmaken, dan moet u hiervoor het meest recente rapporteringsmodel gebruiken. Deze vindt u terug in het detail van uw dossier.

Als u na drie maanden na de productiemaand in een goedgekeurd dossier (status Beslist) geen certificaten ontvangen heeft, kan dit een van volgende oorzaken hebben:

 • er ontbreken meetgegevens of deze werden laattijdig overgemaakt.
 • er werden gegevens opgevraagd en deze werden niet binnen de gevraagde termijn overgemaakt.
 • de keuring is verlopen en werd niet vernieuwd.
 • de steunperiode is voorbij.
 • enkel voor WKK:
  • De definitieve aanvraag ingrijpende wijziging is nog in behandeling. De warmte-krachtcertificaten kunnen pas toegekend worden, als de aanvraag afgehandeld (beslist) is.
  • De installatie heeft een negatieve RPE.
  • De gerealiseerde warmte-krachtbesparing is negatief.
  • De factor X die de degressiviteit van de installatie uitdrukt is 0.

VREG-platform

De rechtstreekse link naar het VREG-platform is https://certificaatbeheer.vlaanderen.be/Vreg.handelsdatabank.web 

Hier kan u transacties invoeren en zoeken. De meest gebruikte transactietypes zijn:

 • Aanmaak: overzicht van de toegekende certificaten vanaf november 2016.
 • Verkoop aan minimumprijs: deze certificaten werden overgedragen aan de netbeheerder aan de wettelijk bepaalde minimumprijs.
 • Verkoop: deze certificaten of garanties van oorsprong werden overgedragen aan een andere partij.
 • Toewijzing aan andere verbruiker: deze garanties van oorsprong werden toegewezen aan een andere verbruiker. Deze andere gebruiker kan deze garanties van oorsprong gebruiken voor het hernieuwbare karakter van zijn verbruik aan te tonen (= deze kunnen niet verhandeld worden).

Groenestroom- of warmte-krachtcertificaten verkopen

In het VREG-platform kan u via een transactie (manueel) of via een automatische verkoop uw certificaten overdragen aan een andere partij.

 • Start de transactie Verkoop minimumprijs (Transactie invoeren > tweede tabblad), als u de certificaten wil verkopen aan de minimumprijs. Enkele weken later nadat u uw certificaten heeft overgedragen aan de netbeheerder, zal u een bestelbon ontvangen met de gegevens die u op uw factuur moet vermelden. Let op, als u de eerste keer uw certificaten wil verkopen aan de netbeheerder, dan moet u uw rekeningnummer invullen bij Mijn Gegevens
 • Start de transactie Verkoop als u dit met een andere partij (die niet de netbeheerder is) contractueel overeengekomen bent om uw certificaten aan hen over te dragen. De tegenpartij zal de verkoop moeten aanvaarden. 
 • Voeg een automatische verkoop toe, als alle certificaten automatisch overgezet moeten worden naar de aangeduide partij.

De handleiding van het VREG-platform vindt u op de website van de VREG, daarin worden volgende punten toegelicht:

 • Certificaten of garanties van oorsprong verhandelen
 • Automatisch verkopen
 • Automatische mail wanneer certificaten werden aangemaakt
 • Hoe kan u nagaan of u uw certificaten (automatisch) verkocht werden (aan minimumprijs)?
 • Garanties van oorsprong toewijzen aan een andere verbruiker
 • Ter plaatse verbruikte garanties van oorsprong raadplegen
 • Transacties annuleren of accepteren