Groenestroomcertificaten

Eigenaars van groenestroomproductie-installatie kunnen in bepaalde gevallen groenestroomcertificaten ontvangen. Deze hebben een waarde en kunnen verkocht worden aan de distributienetbeheerder of een elektriciteitsleverancier.

Groenestroomcertificaten voor biogas, biomassa en wind kunnen aangevraagd worden bij het VEKA.

Let op, volgende installaties komen niet in aanmerking voor groenestroomcertificaten:

  • installaties die elektriciteit produceren uit biogas of biomassa met datum van indienstneming na 25 december 2021 of met een startdatum vanaf 1 juli 2019, die geen kwalitatieve warmte-krachtinstallatie zijn.
  • nieuwe zonnepanelen kleiner of gelijk aan 5 MW. Nieuwe zonnepanelen met een vermogen groter dan 25 kW t.e.m. 5 MW kunnen in aanmerking komen voor de call groene stroom.
  • nieuwe windturbines op land met een bruto nominaal vermogen per turbine groter dan 10 kW tot en met 300 kW en een startdatum vanaf 1 januari 2019.
  • installaties kleiner of gelijk aan 10 kW die gekeurd zijn na 1 januari 2018.
  • zonnepanelen met een vermogen kleiner of gelijk aan 10 kW die gekeurd zijn na 13 juni 2015.

Het systeem van groenestroomcertificaten werd vervangen door een call groene stroom voor nieuwe

  • zonnepanelen met een omvormervermogen groter dan 25 kW tot en met 5 MW

  • windturbines op land met een turbinevermogen groter dan 10 kW tot en met 300 kW

Nuttige websites

Uw distributienetbeheerder Fluvius is uw aanspreekpunt voor zonnepanelen. 

Op de website van de VREG vindt u meer informatie over het verhandelen van certificaten en garanties van oorsprong.