Meldingsplicht voor installateurs

Meldingsplicht voor installateurs van hernieuwbare energie-installaties (voor elektriciteitsproductie)

Op 1 juni 2017 trad het ‘Decreet Energiefraude’ in werking. Een installateur is verplicht om alle installaties voor hernieuwbare energie die geplaatst worden in Vlaanderen, te melden bij netbeheerder Fluvius.

Vanaf 1 juni 2020 zal Fluvius enkele wijzigingen doorvoeren:

  • Eigenaars van installaties voor hernieuwbare energie, die hun installatie niet aanmelden binnen de 30 dagen na keuring, zullen een administratieve kost moeten betalen. Doen ze dat niet, dan kan hun aansluiting op het distributienet (zowel voor afname als injectie) worden geschorst. De kosten voor hen kunnen oplopen tot meer dan 1000 euro.
  • Het achterstallige prosumententarief van eigenaars die hun installatie laattijdig aanmelden, zal niet door de leverancier aan de klant worden aangerekend, maar wel door Fluvius. Fluvius zal het prosumententarief, vanaf de datum van indienstneming tot de datum van melding, moeten recupereren. Van zodra Fluvius die kosten ontvangen heeft, wordt het prosumententarief opnieuw aangerekend door de energieleverancier via de energiefactuur.
  • Fluvius detecteert ook zonnepaneelinstallaties via luchtfotografie.
  • Fluvius vertrouwt op de installateur als goede raadgever van zijn klanten, zeker voor wat betreft de aanmelding van installaties hernieuwbare energie. Maar is zijn ook verplicht om de Vlaamse overheid inzicht te verschaffen in de laattijdig aangemelde dossiers met bijbehorende installateurs. Informeer uw klanten dus correct.


Regularisatieperiode

De Vlaamse Regulator (VREG) staat een regularisatieperiode toe tot en met 31 mei 2020. 

  • Wie voor 31 mei 2020 zijn zonnepanelen aanmeldt, zal enkel het achterstallige prosumententarief moeten betalen, zonder bijkomende kosten. Dit geldt ook voor installaties die al langer dan 30 dagen in dienst zijn.
  • Wie na 31 mei 2020 zijn zonnepanelen aanmeldt, zal  naast het achterstallige prosumententarief ook bijkomende kosten moeten betalen. Deze kosten kunnen oplopen tot meer dan 1.000 euro. In bepaalde gevallen kan Fluvius de toegang tot het elektriciteitsnet weigeren.

 

Hoe kunnen installateurs hun klanten helpen?

Via verschillende kanalen zal Fluvius haar klanten inlichten over de mogelijkheid tot regularisatie. Maar uiteraard bent u, als installateur, het best geplaatst om uw klanten hierover te informeren. Fluvius roept u dan ook op om uw klanten op de hoogte te brengen.

Hoe kan u voldoen aan uw meldingsplicht? Dit kan op twee manieren:

  • Bij voorkeur meldt u, met goedkeuring van uw klant, de installatie aan via de online tool (www.fluvius.be/zonnepanelenmelden). Daarvoor heeft u de tijd tot uiterlijk 30 dagen na de keuringsdatum. Zo zorgt u ervoor dat de installatie correct is aangemeld. En bovendien geeft u een extra service die uw klant zeker weet te appreciëren. 
  • Kiest uw klant ervoor om zélf de aanmelding te doen?  Dan nog blijft u verplicht om de installatie aan de netbeheerder te melden. Dat doet u met een lijst die u maandelijks aan Fluvius bezorgt. De template voor de melding kan u downloaden via de websites van de netbeheerders: https://partner.fluvius.be/nl/publicatie/melding-geplaatste-lokale-productie-voor-installateurs