Veiligheid

Wanneer we windturbines aftoetsen aan de veiligheidseisen voor industriële installaties, blijkt dat ze op de meeste locaties een zeer laag en aanvaardbaar risico inhouden. Daarom hebben windturbines op de meeste plaatsen geen veiligheidsstudie nodig.

Het departement Omgeving ontwikkelde een Handboek Windturbines dat uitlegt hoe de risico’s verbonden aan het inplanten van windturbines berekend moeten worden. Bij het handboek hoort een rekenblad dat de belangrijkste effectafstanden, scheidingsafstanden en risicoafstanden van een windturbine berekent. Het bevat ook een vragenlijst die aangeeft of voor een (geplande) windturbine  een aanvullende veiligheidsstudie nodig is.

Dit handboek is verplicht te gebruiken voor alle aanvullende veiligheidsstudies voor windturbines waarvoor een omgevingsvergunningsaanvraag wordt ingediend. Meer informatie op de website van het departement Omgeving. Meer informatie op de website van het departement Omgeving.