Startdatum vanaf 1 januari 2013

In het kader van groenestroom- en warmte-krachtcertificaten moeten alle nieuwe en bestaande projecten met een startdatum na 1 januari 2013 rekening houden met de bandingfactor, die jaarlijks wordt bepaaldDe berekening gebeurt enkel voor de representatieve projectcategorieën die opgenomen zijn in artikel 6.2/1.2 (groene stroom) en 6.2/1.4 (WKK) in het Energiebesluit.

Hoe de bandingfactor tot stand komt, evolueert en of deze kan wijzigen voor uw installatie komt u hier te weten.

Technologieën

De meest voorkomende technologieën in Vlaanderen zijn biomassa, biogas, wind en zonne-energie.

Voor WKK zijn dit vooral warmte-krachtinstallaties met interne verbrandingsmotoren, stoom- of gasturbines (industrie).

Zonnepanelen en windturbines vallen onder deze categorie.

Biogas-, biomassa- en WKK-installaties vallen onder deze categorie.

Projecten die binnen een projectcategorie vallen kunnen groenestroom of warmte-krachtcertificaten ontvangen. Als uw project valt onder een projectspecifieke projectcategorie, dan zal de bandingfactor voor uw project afzonderlijk berekend moeten worden en zal u twee aanvragen moeten indienen. Concreet betekent dit dat u zowel een aanvraag voor de projectspecifieke bandingfactor moet indienen als een aanvraag voor de toekenning van de groenestroom- of warmte-krachtcertificaten.

Published on: 
19-11-2018