Steun voor groene energie en WKK

De Vlaamse overheid stimuleert groene energie en warmte-krachtbesparing via:

Let op, sommige steunvormen zijn niet combineerbaar.

Certificatensteun groene stroom en WKK

Het VEKA bepaalt en evalueert minstens jaarlijks de certificatensteun voor nieuwe en lopende projecten groene stroom en warmte-krachtkoppeling.

De evaluatie is beschikbaar in de evaluatierapporten

De definitieve bandingfactoren zijn ook raadpleegbaar in tabelvorm:

Certificaten of garanties van oorsprong aanvragen

Als uw installatie recht heeft op groenestroom- of warmte-krachtcertificaten kan u deze aanvragen. Als de productie-installatie ook recht heeft op garanties van oorsprong, dan wordt de aanvraag voor steuncertificaten en garanties van oorsprong gelijktijdig behandeld. Hoe en waar u de aanvraag moet indienen, is afhankelijk van de productie.

Installatie produceert elektriciteit Aanvraag van Aanvraag indienen via
en warmte uit kwalitatieve warmte-krachtkoppelinginstallatie warmte-krachtcertificaten ExpertBase (VEKA)
uit biogas of biomassa groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten ExpertBase (VEKA)
uit wind groenestroomcertificaten ExpertBase (VEKA)
uit zonne-energie groenestroomcertificaten voor zonnepanelen de netbeheerder (Fluvius of Elia)

Certificaten raadplegen en verhandelen

In het VREG-platform kunnen de steuncertificaten of garanties van oorsprong geraadpleegd en verhandeld worden.

Wijzigingen aan een installatie melden

Wijzigingen zijn aan de installatie of de (certificaat)gerechtigde, moet u onmiddellijk melden.

Verklaring van begrippen

Op deze pagina verduidelijken we de termen zoals bandingfactor, startdatum, representatieve projectcategorie, ...

Er is een investeringssteun voor:

  • nieuwe zonnepanelen met een omvormervermogen groter dan 25 kW tot en met 5 MW

  • nieuwe windturbines op land met een turbinevermogen groter dan 10 kW tot en met 300 kW.

Projecten kunnen enkel steun aanvragen tijdens een oproep voor projecten (call).

Er is een investeringssteun voor nieuwe projecten met:

  • groene warmte 
  • de benutting van restwarmte of
  • energie-efficiënte stadsverwarming.

Projecten kunnen enkel steun aanvragen tijdens een oproep voor projecten (call).

Eigenaars van een kwalitatieve micro-warmtekrachtinstallatie met elektrisch vermogen kleiner dan 10 kW kunnen een premie ontvangen. Hiervoor moet er voldaan zijn aan een aantal voorwaarden.

Published on: 
15-01-2021