Aansluiten op een warmtenet

Vandaag zijn ze nog eerder zeldzaam, maar we mogen in de toekomst meer warmtenetten verwachten.
Vergelijkbaar met onze water- en elektriciteitsvoorziening, is een warmtenet is een netwerk van ondergrondse leidingen dat warmte van een plaats naar een andere brengt. De warmte wordt van bijvoorbeeld een bedrijf naar een ander bedrijf, woningen, kantoren of een zwembad gebracht.
Vooral wijken met een dichte bebouwing kunnen via zo’n net nuttig gebruik maken van restwarmte van bijvoorbeeld een bedrijventerrein in de buurt, of van groene warmte.  

Wat zijn de voordelen ?

  • Als uw woning ooit op een warmtenet kan aansluiten, heeft u geen eigen verwarmingsketel of boiler meer nodig. Een 'warmtewisselaar' en een circulatiepomp leveren warmte aan uw sanitair water en uw radiatoren of vloerverwarming. U bepaalt  zelf de gewenste temperatuur via uw thermostaat. Uw keuze om aan te sluiten blijft vrij. 
  • Warmtenetten zijn niet gebonden aan een bepaalde techniek, ze kunnen restwarmte of groene warmte inzetten. Als het warmtenet voor 100% groene warmte kiest, zijn meteen alle gekoppelde gebruikers voorzien van lokale groene warmte.
  • Een aansluiting op het warmtenet vraagt geen jaarlijks of tweejaarlijks onderhoud, in tegenstelling tot een klassieke gas- of stookolieketel.
  • Warmtenetten zijn veilig: geen gas of gaslekken in huis, geen risico op CO-vergiftiging. Geen risico op het lekken van een stookolietank.

Kan elke woning aansluiten?

  • Sommige woningen zullen door hun ligging nooit kunnen aansluiten.
  • Steden en gemeenten die toekomstgericht bezig zijn, maken nu werk van een warmtezoneringsplan. Dit plan zal aangeven wanneer en in welke wijken er warmtenetten komen en waar u zelf voor uw verwarmingssysteem zal moeten instaan.
  • Als uw woning nog niet vergaand geïsoleerd is en geen verwarming op lage temperatuur heeft (bijvoorbeeld grote radiatoren, ventilo-convectoren, vloer- of muurverwarming), maakt u daar best zo snel mogelijk werk van. Zo zal u minder energie gebruiken en bent u klaar voor de toekomst:  de nieuwste generatie warmtenetten of een warmtepomp. Lees meer over 'Duurzaam verwarmen in 3 stappen'

Waar zijn er vandaag al warmtenetten?

Vlaanderen telt vandaag een 75-tal warmtenetten, in industriegebied en in woongebieden met een dichte bebouwing.

In de kijker

Het warmtenet van Roeselare bestaat al sinds 1986. 55 organisaties zoals ziekenhuizen, scholen, bedrijven en ook woningen zijn aangesloten op het net dat vandaag 16,5 km lang is. Warmtenet_Mirom_Roeselare

Omdat niet alle buurten kansrijk zijn voor een warmtenet, is de kans groot dat u zelf voor uw warmteproductie moet instaan.  Met deze aanpak kan u zich voorbereiden op een toekomstgericht keuze.

Published on: 
03-09-2019