Groenestroomcertificaten

Een groenestroomcertificaat toont aan dat  een bepaalde installatie een hoeveelheid elektriciteit heeft opgewekt uit een hernieuwbare energiebron in het Vlaams gewest .

Eigenaars van groenestroomproductie-installatie kunnen groenestroomcertificaten ontvangen, als deze voldoet aan de voorwaarden. Nieuwe installaties moeten rekening houden met de bandingfactor (correctiefactor). In bepaalde gevallen is deze vastgesteld op 0 (= geen certificaten).

Volgende installaties komen niet in aanmerking voor groenestroomcertificaten:

  • nieuwe zonnepanelen met een omvormervermogen groter dan 25 kW tot en met 5 MW, die in aanmerking komen voor de call groene stroom.
  • nieuwe windturbines op land met een bruto nominaal vermogen per turbine groter dan 10 kW tot en met 300 kW en een startdatum vanaf 1 januari 2019.
  • installaties kleiner of gelijk aan 10 kW die gekeurd zijn na 1 januari 2018.
  • zonnepanelen met een vermogen kleiner of gelijk aan 10 kW die gekeurd zijn na 13 juni 2015.
Groenestroomcertificaten voor biogas, biomassa of wind
Groenestroomcertificaten voor zonnepanelen

Contacteer uw distributienetbeheerder, als u vragen heeft over groenestroomcertificaten voor zonne-energie.

Op de website van de VREG vindt u meer informatie over het verhandelen van groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong.

Call groene stroom

Het systeem van groenestroomcertificaten werd vervangen door een call groene stroom voor nieuwe

  • zonnepanelen met een omvormervermogen groter dan 25 kW tot en met 5 MW
  • windturbines op land met een turbinevermogen groter dan 10 kW tot en met 300 kW.
Published on: 
18-02-2019