Vergeet niet om voor 31 maart 2022 uw retroactieve investeringspremie voor een warmtepomp, micro-WKK of windturbine aan te vragen!

  • 15 maart 2022

Eigenaar van een warmtepomp, zonnepanelen en een digitale meter? Of van een micro-WKK of kleine windturbine, met een digitale meter?
Vergeet niet om voor 31 maart 2022 uw retroactieve investeringspremie voor een warmtepomp, micro-WKK of windturbine aan te vragen!

Het Grondwettelijk Hof vernietigde begin 2021 het principe van de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter. Het verdwijnen van de terugdraaiende teller betekent voor een groot aantal investeerders een financieel verlies.

Wie voor 2021 zonnepanelen plaatste en daar bovenop investeerde in een warmtepomp, of wie voor 2021 een decentrale installatie in dienst nam (zoals een micro-warmtekrachtkoppeling of kleine windmolen) rekende op de werking van de terugdraaiende teller.

De Vlaamse Regering werkte daarom een extra retroactieve investeringspremie uit bovenop de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen, zodat de mensen die hebben geïnvesteerd in de energietransitie toch een redelijk rendement op hun investering kunnen behalen.  

  • Wie aan de voorwaarden voldoet en al op 1 oktober 2021 over een digitale meter beschikte, kan de retroactieve premie voor een warmtepomp of voor een decentrale installatie nog tot en met 31 maart 2022 aanvragen. Daarna sluit het premieloket en vervalt het recht op de premie onherroepelijk. 
  • Wie nu nog een klassieke (Ferraris)meter heeft, kan de premie tot zes maanden na de plaatsing van de digitale meter aanvragen (en uiterlijk op 31 december 2025). 

Let op!

De retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen kunt u niet meer aanvragen, als u al op 20 juli 2021 over een digitale meter beschikte. De deadline liep af op 18 januari 2022.

Als uw digitale meter later dan 20 juli 2021 is geplaatst, heeft u 6 maanden de tijd om de retroactieve investeringspremie voor de zonnepanelen aan te vragen, vanaf de datum van de plaatsing van de digitale meter.

8915 gezinnen vroegen de retroactieve investeringspremie voor hun warmtepomp aan.

De retroactieve investeringspremie voor een warmtepomp is een vast bedrag van 1163 euro.

Om recht te hebben op deze premie moet de warmtepomp in dienst genomen zijn voor 1 maart 2021. De warmtepomp moet instaan voor de hoofdverwarming van het gebouw en mag dus niet louter als airco of als zwembadverwarming in gebruik zijn. Ook een warmtepompboiler voor warm water komt niet in aanmerking. Bekijk alle voorwaarden. 

De retroactieve investeringspremie voor een warmtepomp werd ondertussen 8915 keer aangevraagd via het premieloket van Fluvius. 6335 premie-aanvragen zijn al goedgekeurd, goed voor een totaal budget van 7.367.605 euro. 

Voor de decentrale installaties kwamen 28 aanvragen binnen, goed voor een totaal premiebedrag van 101.203 €.

De aanvraag verloopt via het digitale premieloket in  Mijn Fluvius. De uitbetaling van de premie gebeurt door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

Bekijk alle voorwaarden en meldt u voor 31 maart 2022 aan op het premieloket van Fluvius.  

Meer informatie 

Published on: 
15-03-2022