Het EPC bij gebouwen met een kleine niet-residentiële bestemming in combinatie met een deel industrie

WELK EPC MOET OPGEMAAKT WORDEN?

Een kantoor met een magazijn

Een gebouw met totale bruikbare vloeroppervlakte van 800 m² wordt verkocht. Dit gebouw bestaat uit een magazijn (600 m²) en een kantoor (200 m²). Aan de buitenkant van het gebouw is een aparte toegang voorzien naar de kantoorruimte. De kantoorruimte beschikt over een toilet. Het kantoor is dus in functioneel opzicht zelfstandig. Om na te gaan welk EPC moet opgemaakt worden gaat u eerst de opdeling in gebouweenheden na.

De volgende vaststellingen worden gemaakt:

  • De kantoorruimte voldoet in principe aan de voorwaarden om een aparte eenheid te zijn: ze is functioneel zelfstandig en heeft een eigen afsluitbare toegang.
  • Het magazijn is dienstbaar (ondersteunend) aan het kantoor en is niet functioneel zelfstandig. Het vormt dus sowieso geen aparte eenheid.

Gebouwdelen die dienstbaar (ondersteunend) zijn aan andere gebouwdelen zijn niet functioneel zelfstandig en vormen dus geen aparte eenheid. Het kantoor is in principe wel functioneel zelfstandig, maar aangezien het magazijn niet functioneel zelfstandig is en het kantoor ondersteunt, wordt het magazijn bij de eenheid van het kantoor genomen.

Hierdoor is de oppervlakte van de gebouweenheid in dit voorbeeld dan groter dan 500 m², waardoor er geen EPC voor kleine niet-residentiële eenheden moet beschikbaar zijn bij het te koop stellen.

Goed om weten: Stel dat de  oppervlakte van de gebouweenheid niet groter is dan 500 m², dan moet de hoofdfunctie van de eenheid bepaald worden, aangezien de eenheid zowel gebouwdelen met bestemming industrie (magazijn) als gebouwdelen met bestemming niet-residentieel (kantoor) bevat. De energiedeskundige schat zelf in wat de hoofdfunctie is op basis van de feitelijke toestand. Aangezien in dit voorbeeld de gebouwdelen met bestemming industrie een ondersteunende functie hebben, is het aanneembaar om als hoofdbestemming niet-residentieel aan te nemen.

 

EPC-kNR_case-voorbeeld6