Het EPC van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw

Het EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw kan opgemaakt worden sinds januari 2020. Verplicht wordt het vanaf 2022.

Met onderstaande cases en filmpjes kan de energiedeskundige vertrouwd geraken met de werkwijze en software.

  • Uitgewerkte case die illustreert hoe het beschermde volume van de gemeenschappelijke delen van het appartementsgebouw wordt bepaald.

Volgende filmpjes illustreren

  • de invoer van de gebouwschil
  • de invoer van de installaties
  • Uitgewerkte case die illustreert hoe, bij de opmaak van een EPC van een appartement, de overerving van invoergegevens vanuit het EPC van de gemeenschappelijke delen gebeurt. Volledig met software schermen.
  • Een filmpje dat verduidelijkt wat de overerving is.
Leerpunten uit de kwaliteitscontroles

De eerste kwaliteitscontroles gaven inzicht in een aantal veelgemaakte fouten. Deze leerpunten werden gebundeld in volgend document:

Wat zegt het inspectieprotocol?

Doorheen het volledige inspectieprotocol wordt aandacht gegeven aan de invoergegevens en werkwijzen die specifiek zijn voor het EPC van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.  Er is dus geen apart deel gewijd aan dit EPC, aangezien de informatie bij de desbetreffende delen (thema's) werd geïntegreerd. Zo zijn I.4 en IV.3.1.2 interessant.