Het verzamelen van de invoergegevens

Dit deel van de EPC-pedia behandelt vragen en situaties die betrekking hebben op het verzamelen van de nodige gegevens die in de software ingevoerd moeten worden.

Invoergegevens worden verzameld uit

  • de visuele vaststellingen volgend uit het plaatsbezoek,
  • de bewijsstukken.