Download het 'Ik BENOveer' - campagnemateriaal

Hieronder vindt u het campagnemateriaal uit de mediacampagne.

Wilt u ook de brochures 'BENOveren: wat, waarom en hoe?' of de 'Ik BENOveer'-posters per post ontvangen? Vul het bestelformulier brochures of posters.

Wilt u vermeld staan als BENOvatie-voorloper op www.energiesparen.be/ikBENOveer en het campagnemateriaal exclusief voor voorlopers gebruiken (zoals het label 'Ik BENOveer' in allerlei vormen en formaten, voorlopersbanners voor uw website of emailhandtekening, ...) ? Registreer u dan hier