Klacht over een EPC?

Heeft u vragen over de correctheid van uw EPC? Heeft u geen geldig EPC ontvangen of is de EPC-informatie in de advertentie niet correct? Dan kunt u dat via het klachtenformulier hiernaast aan het VEKA melden.

Wanneer wordt een klacht behandeld door het VEKA?

•    De klacht moet schriftelijk, per brief of mail, ingediend worden en mag niet anoniem zijn. Bij voorkeur gebruikt u het klachtenformulier hiernaast en stuurt u het naar veka@vlaanderen.be. Vul de gevraagde gegevens zo volledig mogelijk in.
•    Heeft u een woning, appartement of klein niet-residentieel gebouw (of gebouwdeel) gekocht en heeft u geen EPC ontvangen dan moet u dat binnen een jaar na aankoop (datum akte) melden. Ook bij huur kunt u een klacht indienen tot uiterlijk één jaar na ondertekenen van het huurcontract.
•    Bij twijfels over de correctheid van een EPC heeft u 2 jaar (na aankoop) de tijd om een klacht in te dienen. Er mogen nog geen werkzaamheden doorgevoerd zijn

Let op!

Oplossen van louter contractuele geschillen is geen bevoegdheid van het VEKA. Het VEKA kan een uitspraak doen over de vereiste aanwezigheid, advertentieverplichting of correctheid van het EPC maar kan geen uitspraak doen over contractuele geschillen of geleden schade. Voor juridisch advies kunt u bijvoorbeeld terecht bij de wetswinkel of de Commissie Juridische Bijstand.

Hoe verloopt de klachtenprocedure over de correctheid van een EPC?

•    Om de correctheid van het EPC na te gaan, zal het VEKA een controle in het softwareprogramma opstarten. Er wordt nagegaan of de energiedeskundige fouten of weinig voorkomende situaties heeft ingevoerd. Op onze pagina met de veelgestelde vragen vindt u meer informatie over hoe het EPC moet opgemaakt worden en welke bewijsstukken kunnen gebruikt worden.
•    Als het VEKA op basis van de informatie van de energiedeskundige niet kan achterhalen of de gegevens in het EPC correct zijn, is het VEKA genoodzaakt om een controle ter plaatse uit te voeren. Als er echter na de opmaak van het EPC aanpassingen werden doorgevoerd aan de gebouwdelen die  naar aanleiding van de klacht gecontroleerd moeten worden, kan het VEKA niet meer vaststellen of de situatie, zoals gerapporteerd in het EPC, al dan niet correct was. In dat geval wordt de klacht dan ook afgesloten.
•    Bij een controle ter plaatse moet het VEKA toegang tot het gebouw of gebouwdeel (en stookruimte bij appartementen) krijgen. Het VEKA voert zelf geen destructief onderzoek uit. Alle relevante info (plannen, facturen, …) moet voor of uiterlijk tijdens dit plaatsbezoek ter beschikking gesteld worden van het VEKA.
•    De volledige procedure kan tot 6 à 8 maanden in beslag nemen. Op het einde van de procedure wordt u op de hoogte gebracht van de beslissing van het VEKA.

Resultaat na controle

•    Bij afwezigheid van een EPC riskeert de verkoper/verhuurder een boete maar zal de koper/huurder geen EPC ontvangen.
•    Als blijkt dat er fouten gemaakt werden in het EPC, riskeert de energiedeskundige een boete. Hij is verplicht om deze fouten te corrigeren en het EPC aan te passen volgens de controlevaststellingen van het VEKA. Het aangepaste EPC wordt aan de huidige eigenaar van de woning bezorgd. Bij verhuur moet de eigenaar een kopie van het aangepaste EPC aan de huurder bezorgen.
•    Als u een klacht indient, wordt u omwille van privacyredenen niet op de hoogte gebracht van de eventuele sanctie die aan de eigenaar, makelaar of energiedeskundige werd opgelegd.