Korting onroerende voorheffing voor ingrijpende energetische renovaties

Korting 

De korting hangt af van het jaar van de bouwaanvraag en het E-peil van uw woning:

Ingrijpende energetische renovatie WONEN
Korting onroerende voorheffing bij verlaagd E-peil
bouwaanvraagjaar maximaal E60 E61 t/m E90
vanaf 1 januari 2020 100% korting gedurende 5 jaar geen korting
van 1 oktober 2016 tot en met
31 december 2019
100% korting gedurende 5 jaar 50% korting gedurende 5 jaar

Voor bouwaanvragen vanaf 2022 moet niet alleen voldaan zijn aan het E-peil om de korting te bekomen, maar aan alle EPB-eisen. 

Let op:  om de korting op de onroerende voorheffing te ontvangen, is het belangrijk dat het adres, en niet enkel het gebouw-ID-nummer, vermeld staat op het EPC-bouw.  Lees daarvoor na hoe de verslaggever de aangifte correct koppelt in het Gebouwenregister.

Definitie

De 'ingrijpende energetische renovatie' is:

 • Voor aanvragen tot 01/03/2017 : een renovatie waarbij

  • de technische installaties om een specifiek binnenklimaat te realiseren volledig worden vervangen
  • én minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd, voor zover het geen ontmanteling betreft;
 • Voor aanvragen vanaf 01/03/2017 :

  • een functiewijziging met een beschermd volume groter dan 800 m³
  • of een renovatie waarbij
   • minstens de opwekkers om een specifiek binnenklimaat te realiseren volledig worden vervangen 
   • én minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd, voor zover het geen ontmanteling, gedeeltelijke herbouw of herbouw betreft.

Meer over 'ingrijpende energetische renovatie'.

Wie kent de korting toe?

De Vlaamse overheid.

Meer informatie over de korting vindt u op https://belastingen.vlaanderen.be/OV_vermindering-voor-energiezuinige-gebouwen.

Published on: 
26-09-2019