Korting op onroerende voorheffing voor nieuwbouwwoningen met verlaagd E-peil

De korting hangt af van het jaar van de bouwaanvraag en het E-peil van uw woning. De korting wordt pas toegekend het jaar nadat de defintieve EPB-aangifte werd ingediend (bvb: EPB-aangiftes ingediend in 2020 en die voldoen aan de eisen, worden in het voorjaar van 2021 aan de Vlaamse Belastingadministratie doorgestuurd, om de korting  (na verwerking) dan toe te kennen bij een volgende innning van de onroerende voorheffing). De korting (E10 en E20) voor aanvragen van omgevingsvergunningen in de loop van 2022, zijn onder voorbehoud van de defintieve goedkeuring van deze maatregel door de Vlaamse Regering. Vanaf 2023 (aanvragen omgevingsvergunning) zal deze korting (E10/E20) enkel nog van toepassing zijn voor herbouw of gedeeltelijke herbouw (onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering). 

Nieuwbouw WONEN   Korting onroerende voorheffing bij verlaagd E-peil
bouwaanvraagjaar Maximaal E10 E11 t/m E20 E21 t/m E30 E31 t/m E40 E41 t/m E50 E51 t/m E60
vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 100% korting gedurende 5 jaar 50% korting gedurende 5 jaar geen korting

vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2021

  100% korting gedurende
5 jaar
50% korting gedurende
5 jaar
geen korting
van 1 januari 2014 tot en met
31 december 2015
100 % korting
gedurende 5 jaar
50% korting gedurende
5 jaar
geen korting
van 1 januari 2013 tot en met
31 december 2013
50% korting gedurende 5 jaar geen korting
voor 1 januari 2013  40% korting gedurende 10 jaar 20% korting gedurende 10 jaar

Opmerking

Gaat het om een project waarbij door aanpassing van een bestaand gebouw een bijkomende EPB-eenheid gecreëerd wordt (waarvan het E-peil in aanmerking komt voor vermindering van onroerende voorheffing)?

Dan kan de vermindering slechts worden toegekend als de bijkomende EPB-eenheid ook afzonderlijk kadastraal belast wordt (= apart KI). In de meeste gevallen dient bij het kadaster hiervoor een aanvraag te worden ingediend om van deze EPB-eenheid een afzonderlijk kadastraal inkomen te bekomen.

Let op:  om de korting op de onroerende voorheffing te ontvangen, is het belangrijk dat het adres, en niet enkel het gebouw-ID-nummer, vermeld staat op het EPC-bouw.  Lees daarvoor na hoe de verslaggever de aangifte correct koppelt in het Gebouwenregister.

Wie kent de korting toe?

De Vlaamse overheid.

Nuttige websites