Verplichtingen voor niet-residentiële gebouwen: oplaadpunten

Nieuwbouw en ingrijpende renovaties

Definitie:
Een ‘ingrijpende renovatie’ is - specifiek in het kader van elektromobiliteit - de renovatie van een gebouw of parkeergebouw, waarbij meer dan 25% van de oppervlakte van de bouwschil een renovatie ondergaat.

Gebouwen die niet voor wonen bestemd zijn (niet-residentiële gebouwen), of parkeergebouwen (zowel nieuwe als bestaande die ingrijpend gerenoveerd worden, dus met een omgevingsvergunning) met een parkeerterrein met meer dan 10 parkeerplaatsen, worden voorzien van:
•    minstens 2 oplaadpunten voor een elektrisch voertuig;
•    én van een infrastructuur voor minstens 1 op 4 parkeerplaatsen, dus leidingen of op zijn minst goten voor elektrische kabels, om de installatie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen in een later stadium mogelijk te maken. 

Bestaande gebouwen

Daarnaast moeten alle bestaande niet-residentiële gebouwen met een parkeerterrein met meer dan 20 parkeerplaatsen uiterlijk op 1 januari 2025 uitgerust zijn met minstens 2 oplaadpunten voor een elektrisch voertuig. 

In de praktijk: elke parking van een grote handelszaak of bedrijf met veel werknemers of bezoekers, moet dus tegen 2025 over 2 laadpalen beschikken, ook als ze tussen nu en 2025 geen omgevingsvergunning aanvragen. 

Regelgeving
  • EPBD (EU) 2018/844, artikel 23.
  • Energiedecreet:
    • TITEL XI/1. Elektromobiliteit
    • Afdeling VI. Administratieve sancties bij niet-naleving
  • Energiebesluit: artikel 9/1.1.1 en verder.