Verplichtingen voor woongebouwen: oplaadpunten

Nieuwbouw en ingrijpende renovaties

Definitie:
Een ‘ingrijpende renovatie’ is - specifiek in het kader van elektromobiliteit - de renovatie van een gebouw of parkeergebouw, waarbij meer dan 25% van de oppervlakte van de bouwschil een renovatie ondergaat.

Bij nieuwe woongebouwen met een parkeerterrein met 2 of meer parkeerplaatsen gaat het voor omgevingsvergunningsaanvragen vanaf 11 maart 2021 om de verplichte installatie van de nodige infrastructuur om de installatie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen op elke parkeerplaats in een later stadium mogelijk te maken.

U laat dus leidingen plaatsen, of op zijn minst goten voor elektrische kabels, maar de laadpaal zelf hoeft er nog niet per se te staan.

Dezelfde verplichtingen gelden voor bestaande woongebouwen met een parkeerterrein met meer dan 10 parkeerplaatsen, waarvoor vanaf 11 maart 2021 een omgevingsvergunning is aangevraagd voor een ingrijpende renovatie.

Hierbij wordt een oprit niet gezien als een parkeerplaats, maar als een toegangsweg.  Voor een binnengarage met twee plaatsen zal er bij nieuwbouw wel laadinfrastructuur nodig zijn.

Bestaande gebouwen

Voor bestaande woongebouwen waarbij geen ingrijpende renovatie gepland is, zijn er geen verplichtingen voor laadpunten of -infrastructuur. 

Regelgeving
  • EPBD (EU) 2018/844, artikel 23.
  • Energiedecreet:
    • TITEL XI/1. Elektromobiliteit
    • Afdeling VI. Administratieve sancties bij niet-naleving
  • Energiebesluit: artikel 9/1.1.1 en verder.
Published on: 
02-04-2021