Lichtrendement of lichtopbrengst

Een lichtbron is eigenlijk niets anders dan een toestel dat een hoeveelheid energie transformeert. Zo wordt bij een moderne lichtbron per tijdseenheid een hoeveelheid elektrische energie (een vermogen, uitgedrukt in W) omgezet. Een deel gaat verloren in allerlei processen (bijvoorbeeld het opwarmen van een gloeidraad) en een deel wordt uitgestraald als niet-zichtbare energie. 
Wat overblijft is de lichtstroom (uitgedrukt in lm). 

Definitie: De lichtstroom gedeeld door het opgenomen (elektrisch) vermogen van de lichtbron, wordt het lichtrendement of de lichtopbrengst genoemd en wordt uitgedrukt in lumen/W. 
Hoe hoger de lichtstroom bij een bepaald opgenomen vermogen, hoe hoger het rendement en dus hoe efficiënter de lichtbron.

Type lichtbron Lichtrendement
Kaars 0,25 lm/W
Gloeilamp 5-19 lm/W
Fluorescentielamp 52-105 lm/W
Theoretisch maximum 683 lm/W
Published on: 
23-06-2014