Lichtstroom of lichtflux

lichtfluxNet zoals we de lengte of de massa van een object, het vermogen van een machine, de snelheid van een projectiel, … kunnen meten, is het ook mogelijk om de hoeveelheid licht te bepalen die een lichtbron per seconde uitstraalt. 

Deze hoeveelheid licht wordt de lichtstroom of lichtflux genoemd en wordt uitgedrukt in lumen (lm).

Een lichtbron straalt een hoeveelheid energie in verschillende golflengten uit. Slechts een deel van die golflengten is in meer of mindere mate zichtbaar voor het menselijk oog en wordt ‘licht’ genoemd. 

Bij het bepalen van de lichtstroom kijkt men dus naar de uitgestraalde energie van de lichtbron, rekening houdend met een correctiefactor (die varieert tussen 0 en 1) die uitdrukt in welke mate we de energie in een bepaalde golflengte kunnen waarnemen.

De meting van de lichtstroom gebeurt in een integrerende sfeer of een bol van Ulbricht.

Definitie: De lichtstroom is de hoeveelheid licht die een lichtbron per tijdseenheid uitstraalt, in alle richtingen.  Ze wordt uitgedrukt in lm.

Published on: 
04-05-2017