Maximaal steunvolume voor biogas- en biomassaprojecten

Voor projecten die gebruikmaken van biogas of biomassa met een startdatum vanaf 1 januari 2020, is een maximaal steunvolume, uitgedrukt als een maximaal aantal toe te kennen groenestroomcertificaten (GSC), van toepassing.

De steunperiode bedraagt voor deze projecten maximaal 17 jaar, maar eindigt eerder indien het maximaal steunvolume bereikt wordt. Als het vermogen van de installatie wijzigt tijdens de steunperiode, dan moet het maximaal steunvolume opnieuw berekend worden.

Het maximaal steunvolume (#GSC in MWh)  wordt berekend op basis van onderstaande formule en parameters:

#GSC in MWh = Bf * U * VU * G * (1-EVGSC ) * # jaren

 

  • Bf: de bandingfactor die van toepassing is

  • U: het bruto nominaal elektrisch vermogen van de installatie in MWe

  • VU: het aantal vollasturen

  • G: de groenfactor

  • EVGSC: het deel van de bruto elektriciteitsproductie dat niet in aanmerking komt voor groenestroomcertificaten, aanvaardbaar voor de certificatenverplichting.

  • # jaren: vijftien jaar

De parameters VU, G en EVGSC worden bepaald op basis van:

Published on: 
07-12-2020