Aanvraagformulieren

 Gebruik het modelformulier om een aanvraag in te dienen voor:

Aanvraag verlenging certificatensteun op basis van een specifieke bandingfactor

Selecteer het juiste formulier om de verlenging op basis van specifieke bandingfactor aan te vragen voor een productie-installatie met startdatum vóór 1 januari 2013. Welk formulier u moet gebruiken is afhankelijk van de situatie die van toepassing is op uw groenestroominstallatie.

Werd er al een specifieke bandingfactor vastgesteld vóór 5 februari 2018?

Principeaanvraag projectspecifieke onrendabele top en bandingfactor

docx bestandPrincipeaanvraag projectspecifieke OT en Bf (707 kB): Met dit formulier kunnen investeerders in projecten en installaties (groene stroom en WKK) die niet tot de representatieve projectcategorieën behoren en die limitatief opgesomd worden in artikel 6.2/1.7 van het Energiebesluit een principeaanvraag indienen voor een projectspecifieke onrendabele top en bandingfactor.

Definitieve aanvraag projectspecifieke onrendabele top en bandingfactor

docx bestandDefinitieve aanvraag projectspecifieke OT en Bf (592 kB): Met dit formulier kunnen investeerders in projecten en installaties (groene stroom en WKK) die niet tot de representatieve projectcategorieën behoren en die limitatief opgesomd worden in artikel 6.2/1.7 van het Energiebesluit, ná hun aanvraag voor een principiële bandingfactor of als er geen vergunningen voor de realisatie van het project vereist zijn, een definitieve aanvraag indienen voor een projectspecifieke onrendabele top en bandingfactor.

Aanvraag bijkomende representatieve projectcategorie

docx bestandAanvraag bijkomende representatieve projectcategorie (124 kB): Met dit formulier kunnen belanghebbenden een aanvraag indienen om een bijkomende representatieve projectcategorie aan het Energiebesluit te laten toevoegen.

Aanvraag bijkomende niet-representatieve projectcategorie

docx bestandAanvraag bijkomende niet-representatieve projectcategorie (124 kB): Met dit formulier kunnen belanghebbenden een aanvraag indienen om een bijkomende niet-representatieve projectcategorie door de minister te laten erkennen.

Een startdatum, groenestroomcertificaten voor biogas, biomassa en wind en warmte-krachtcertificaten kunnen aangevraagd worden bij het VEKA via het vooropgestelde aanvraagformulier in ExpertBase.

Published on: 
16-01-2019