Definitieve evaluatierapporten

Het VEKA rapporteert minstens één keer per jaar aan de Vlaamse minister van Energie over de steun voor groene stroom en WKK. De rapporten worden in 3 onderdelen opgesplitst:

  • deel 1: berekening van de onrendabele top en bandingfactor voor nieuwe groenestroom- en WKK-projecten
  • deel 2: actualisaties van de onrendabele top en bandingfactor voor lopende projecten (zonnepanelen en windturbines) met startdatum vanaf 1 januari 2013
  • deel 3: evaluatie quotumpad, productiedoelstellingen en marktanayse
Rapporten deel 1: onrendabele top en bandingfactor voor nieuwe projecten

Startdatum project

van toepassing voor

Rapport

vanaf 1 januari 2023 GS en WKK pdf bestand2022 deel1 (1.16 MB)
van 1 jan. 2022 - 31 dec. 2022 GS en WKK pdf bestand2021/deel1 (1.55 MB)
1 jan. 2021 - 31 dec. 2021 GS en WKK pdf bestand2020/2/deel1 (1.56 MB)
15 sept. 2020 - 31 dec. 2020 wind pdf bestand2020/3/deel1 (634 kB)
1 april 2020 - 14 sept. 2020 wind pdf bestand2020/1/deel1 (422 kB)
1 april 2020 - 31 dec. 2020 PV, biogas, biomassa en WKK pdf bestand2020/1/deel1 (422 kB)
1 jan. 2020 - 31 maart 2020 GS en WKK pdf bestand2019/deel1 (2.18 MB)

1 jan. 2019 - 31 dec. 2019

GS en WKK

pdf bestand2018/2/deel1 (2.69 MB)

1 april 2018 – 31 dec. 2018

PV, biogas, biomassa

pdf bestand2018/1/deel1 (675 kB)

wind en WKK

pdf bestand2017/deel1 (2 MB)

1 jan. 2018 – 31 maart 2018

GS en WKK

pdf bestand2017/deel1 (2 MB)

1 jan. 2017 – 31 dec. 2017

GS en WKK

pdf bestand2016/deel1 (1.85 MB)

1 jan. 2016 – 31 dec. 2016

GS en WKK

pdf bestand2015/1/deel1 (2.42 MB)

1 juli 2015 – 31 dec. 2015

PV

pdf bestand2014/2/deel1 (862 kB)

1 jan. 2015 – 30 juni 2015

PV

pdf bestand2014/1/deel1 (2.41 MB)

1 jan. 2015 – 31 dec. 2015

wind, biogas, biomassa en WKK

pdf bestand2014/1/deel1 (2.41 MB)

1 juli 2014 – 31 dec. 2014

PV

pdf bestand2013/3/deel1 (980 kB)

1 jan. 2014 – 30 juni 2014

PV

pdf bestand2013/2/deel1 (2.25 MB)

1 jan. 2014 – 31 dec. 2014

wind, biogas, biomassa en WKK

pdf bestand2013/2/deel1 (2.25 MB)

1 jan. 2013 – 31 dec. 2013

GS en WKK

pdf bestand2012 (1.08 MB)
pdf bestandParameterdoc2012 (1.41 MB)

pdf bestand2013/1 (1.4 MB)

 

 

GS staat voor groene stroom, PV voor zonnepanelen, WKK voor warmte-krachtkoppeling.

De onrendabele top en bandingfactor voor cat 4.a en cat 4.b vermeld in Rapport2018/2/deel1 zijn van toepassing op nieuwe onshore windturbines, met een bruto nominaal vermogen groter dan 300 kWe tot 3MWe  per turbine.

Let op: het VEKA herberekent minstens één keer per jaar de bandingfactoren voor lopende zon- en windprojecten. De geactualiseerde bandingfactoren vindt u in deel 2 van het rapport, zie hieronder.

Rapporten deel 2: actualisaties onrendabele top en bandingfactor (zon en wind)

De geactualiseerde bandingfactor is van toepassing voor lopende projecten (zonnepanelen, windturbines), met startdatum op 1 januari 2013 of later.

Installatie met startdatum tot en met  van toepassing voor rapport actualisatie geldig tijdens periode
31 dec. 2022 PV (tem 16 juli 2021) en wind pdf bestand2022/deel2 (1.61 MB) vanaf 1 aug. 2022
31 dec. 2021 PV (tem 16 juli 2021) en wind pdf bestand2021/deel2 (1.24 MB) 1 aug. 2021 - 31 juli 2022
31 dec. 2020 PV en wind pdf bestand2020/2/deel2 (867 kB) 1 aug. 2020 - 31 juli 2021
31 dec. 2019 PV en wind pdf bestand2019/deel2 (1003 kB) 1 aug. 2019 - 31 juli 2020
31 dec. 2018 PV en wind pdf bestand2018/2/deel2 (1.09 MB) 1 aug. 2018 - 31 juli 2019
31 dec. 2017 PV en wind pdf bestand2017/deel2 (842 kB) 3 aug. 2017 – 31 juli 2018
31 dec. 2016 PV en wind pdf bestand2016/deel2 (1.55 MB) 1 aug. 2016 – 2 aug. 2017
31 dec. 2015 PV en wind pdf bestand2015/1/deel2 (1.26 MB) 23 aug. 2015 – 31 juli 2016
31 dec. 2014 PV pdf bestand2014/2/deel2 (803 kB) 27 ma. 2015 – 22 aug. 2015
wind pdf bestand2014/1/deel2 (746 kB) 1 aug. 2014 – 22 aug. 2015
30 juni 2014 PV pdf bestand2014/1/deel2 (746 kB) 1 aug. 2014 – 26 ma. 2015
31 dec. 2013 PV pdf bestand2013/3/deel2 (719 kB) 17 feb. 2014 – 31 juli 2014
wind pdf bestand2013/2/deel2 (589 kB) 1 aug. 2013 – 31 juli 2014
30 juni 2013 PV pdf bestand2013/2/deel2 (589 kB) 1 aug. 2013 – 16 feb. 2014

 

Rapporten deel 3: evaluatie quotumpad, productiedoelstellingen en marktanayse
Berekeningsmethode

De onrendabele top voor groenestroom- en WKK-projecten wordt berekend met deze xlsm bestandBerekeningstool OT (1.56 MB).

Ontwerprapport

De ontwerprapporten worden eerst ter consultatie voorgelegd en zijn raadpleegbaar via de nieuwsberichten.

Bij de berekening van certificaten zal de bandingfactor automatisch toegepast worden. Via de overzichten kan u nagaan, welke bandingfactor er gebruikt werd of zal worden.

Published on: 
01-07-2019