Technologieën met projectspecifieke steun

Projecten die binnen een projectcategorie vallen kunnen groenestroom-en/ of warmte-krachtcertificaten ontvangen. Als uw project valt onder een projectspecifieke projectcategorie, dan zal de bandingfactor voor uw project afzonderlijk berekend moeten worden en moet u twee aanvragen indienen. Concreet betekent dit dat u zowel een aanvraag voor de projectspecifieke bandingfactor moet indienen als een aanvraag voor de toekenning van de groenestroom- en/of warmte-krachtcertificaten.

Projectspecifieke steun aanvragen kan u voor de projectcategorieën die bepaald zijn in artikel 6.2/1.7 van het Energiebesluit. Dit zijn meestal grootschalige projecten of projecten die injecteren in een directe lijn die de eigen site overschrijdt. Bekijk de website van de VREG voor het aanvragen van de toelating voor de aanleg van een directe lijn die de grenzen van de eigen site overschrijdt.

Als uw project behoort tot de projectspecifieke projectcategorie PS cat. 0/1 of PS cat. 1 wordt voor enkele parameters een maximale waarde vastgelegd. Op de pagina parameterwaarden PS cat. 0/1 en PS cat. 1 vindt u de maximale waarden die gebruikt zullen worden in de berekening van de projectspecifieke steun.

Let op, bij projecten op basis van zonne-energie of windenergie zal de steunhoogte jaarlijks geactualiseerd worden in functie van de elektriciteitsopbrengst.

Let op, installaties die elektriciteit produceren uit biogas of biomassa met datum van indienstneming na 25 december 2021 of met een startdatum vanaf 1 juli 2019, moeten een kwalitatieve warmte-krachtinstallatie zijn om recht te hebben op groenestroomcertificaten.

Praktisch

Vraag eerst de (definitieve) aanvraag projectspecifieke onrendabele top (OT) en bandingfactor aan. Bij de berekening houden we rekening met de technische kenmerken van de installatie, maar ook met de kosten en baten die specifiek voor deze installatie gelden. Om een projectspecifieke berekening aan te vragen, vult u het aanvraagformulier in. Vraag daarna de startdatum en groenestroom- of warmte-krachtcertificaten aan bij de netbeheerder (voor zonnepanelen) of via ExpertBase (andere projecten).

Formulieren

Indienen van een principeaanvraag (enkel bij de 2-stapsprocedure) docx bestandPrincipeaanvraag projectspecifieke OT en Bf (707 kB)

Indienen van een definitieve aanvraag.

Projecten met vergunning  moeten binnen 1 maand nadat de laatste vergunning verkregen is, de eerste definitieve aanvraag indienen.

docx bestandDefinitieve aanvraag projectspecifieke OT en Bf (592 kB)

Startdatum en groenestroomcertificaten voor zonne-energie aanvragen binnen de 6 (met vergunning) of 18 maanden (zonder vergunning) na de beslissing van de definitieve bandingfactor.

Startdatum en groenestroomcertificaten voor zonnepanelen moet u bij de netbeheerder aanvragen.
Startdatum voor de steuncertificaten van warmte-krachtkoppeling, wind, biogas of biomassa aanvragen binnen de 6 maanden (met vergunning) of 18 maanden (zonder vergunning) na de beslissing van de definitieve bandingfactor. Aanvraag voor startdatum en groenestroom- en/of warmte-krachtcertificaten indienen via de toepassing ExpertBase

Sinds 1 september 2020 kan u voor nieuwe aanvragen kiezen om eerst een principeaanvraag in te dienen (2-stapsprocedure) of meteen een definitieve aanvraag in te dienen (1-stapsprocedure).

Als het project vergunningsplichtig is zijn er andere voorwaarden van toepassing, zoals aangeduid in onderstaande schema’s.

Schema procedure aanvraag projectspecifieke onrendabele top en bandingfactor

2-stapsprocedure

Onderstaand schema toont hoe de aanvraag van een projectspecifieke onrendabele top en bandingfactor verloopt, als u zowel een principeaanvraag als een definitieve aanvraag indient.

Tweestapsprocedure aanvraag projectspecifieke OT en Bf

pdf bestand2-stapsprocedure: Aanvraag projectspecifieke OT en Bf (980 kB)

1-stapsprocedure

Onderstaand schema toont hoe de aanvraag van een projectspecifieke onrendabele top en bandingfactor verloopt als u meteen een definitieve aanvraag indient.

Eénstapsprocedure voor de aanvraag projectspecifieke onrendabele top en bandingfactor

pdf bestand1-stapsprocedure: Aanvraag projectspecifieke OT en Bf (178 kB)

Eén van de voorwaarden om warmte-krachtcertificaten te verkrijgen is dat de installatie een projectcategorie heeft. Als er voor uw installatie met startdatum na 1 januari 2013 geen projectcategorie is, kan u geen warmte-krachtcertificaten ontvangen.

De representatieve projectcategorieën voor warmte-krachtinstallaties zijn bepaald in artikel 6.2/1.4 van het Energiebesluit. Let op, wijzigingen aan de installatie moet u onmiddellijk melden.

Nieuwe installatie of ingrijpende wijziging?

  • Nieuwe installatie: Als alle onderdelen nieuw zijn en de aanvraag binnen drie jaar na indienstneming gebeurt. Na drie jaar kan een installatie niet meer beschouwd worden als nieuw en heeft deze geen recht op warmte-krachtcertificaten.
  • Ingrijpende wijziging: Een wijziging van een warmte-krachtinstallatie, waarvan de motor ouder is dan tien jaar en/of waarvan de turbine ouder is dan vijftien jaar, waarbij minstens de motor of turbine vervangen wordt door een nog niet gebruikte motor of turbine.

Onderstaand schema geeft een overzicht van de projectcategorieën voor warmte-krachtinstallaties met startdatum vanaf 1 januari 2021.

 

Stroomschema WKK-projectcategorie met startdatum vanaf 1 januari 2021

pdf bestandStroomschema projectcategorieën warmte-krachtkoppeling voor installaties met startdatum van 1 januari 2021 (1.12 MB)

Eén van de voorwaarden om groenestroomcertificaten te ontvangen is dat de installatie een projectcategorie heeft. Als er voor uw installatie met startdatum na 1 januari 2013 geen projectcategorie is, kan u geen groenestroomcertificaten ontvangen.

De representatieve projectcategorieën voor groene stroom zijn bepaald in artikel 6.2/1.2 van het Energiebesluit. De representatieve projectcategorie bepaalt samen met de startdatum welke bandingfactor voor de installatie van toepassing is.

De projectspecifieke projectcategorieën zijn bepaald in artikel zijn in artikel 6.2/1.7 van het Energiebesluit.

Let op, installaties die elektriciteit produceren uit biogas of biomassa met datum van indienstneming na 25 december 2021 of met een startdatum vanaf 1 juli 2019, moeten een kwalitatieve warmte-krachtinstallatie zijn om recht te hebben op groenestroomcertificaten.

Onderstaand schema geeft een overzicht van de projectcategorieën voor groenestroominstallaties met startdatum vanaf 17 juli 2021.

Projectcategorieën groene stroom voor installaties met startdatum van 17 juli 2021

pdf bestandProjectcategorieën groene stroom voor installaties met startdatum van 17 juli 2021 (2 MB)

Published on: 
17-05-2021