Nieuws

  • 24 januari 2022

EU-financiering voor Vlaamse energie- en klimaatprojecten: update januari 2022

Welke Europese opportuniteiten zijn er voor uw energie- en klimaatprojecten? We zetten even de laatste ontwikkelingen rond de EU-financieringsprogramma's voor energie en klimaat op een rijtje. 
  • 20 januari 2022

Woningpas voortaan ook beschikbaar voor ondernemingen

Goed nieuws voor alle ondernemingen in Vlaanderen. Het toepassingsgebied van woningpas, het digitaal paspoort van uw woning, wordt opnieuw uitgebreid. Vanaf nu kunt u ook in naam van een onderneming de woningpas raadplegen en delen met derde partijen.
  • 20 december 2021

Een energiebedrijf mag niet meer leveren, wat betekent dat voor de klant?

Fluvius beëindigt de toegang van elektriciteits- en aardgasleverancier Watz tot het distributienet. Fluvius doet dat na toestemming van de VREG. Die toestemming kwam er na een uitvoerige procedure vooraf en een eerdere bemiddelingspoging. 
  • 7 december 2021

Een energiebedrijf vraagt het faillissement aan, wat betekent dat voor de klant?

Wie klant was bij een energiebedrijf dat failliet verklaard wordt, hoeft zich niet meteen zorgen te maken over de toevoer van elektriciteit en gas.
  • 10 januari 2022

Laatste kans om retroactieve investeringspremie zonnepanelen aan te vragen

Het Grondwettelijk Hof vernietigde het principe van de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter. Het verdwijnen van de terugdraaiende teller betekent voor een groot aantal investeerders een financieel verlies.
  • 14 december 2021

Vlaamse Regering keurt Warmteplan 2025 goed

Op voorstel van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir keurde de Vlaamse Regering op 10 december 2021 de Visienota 'Warmteplan 2025' goed.
  • 3 december 2021

Budget voor premie thuisbatterij 2021 verhoogd

De verkoop van thuisbatterijen zit sinds begin 2021 in de lift.
  • 23 december 2021

Wat verandert er op 1 januari 2022 inzake bouwen of verbouwen?

Een nieuw jaar brengt ook heel wat verandering met zich mee. Hieronder vindt u een overzicht inzake bouwen of  verbouwen. 
  • 10 december 2021

Vlaamse Regering neemt maatregelen tegen energiearmoede met nieuw Energiearmoedeplan 2025

De Vlaamse Regering wil de komende jaren extra inzetten op het verminderen van energiearmoede in Vlaanderen.
  • 9 november 2021

EU-financiering voor Vlaamse energie- en klimaatprojecten: update november 2021

In 2021 gaat de nieuwe budgetperiode 2021-2027 van start. Dat biedt ook veel opportuniteiten voor uw project! We zetten even de laatste ontwikkelingen rond de EU-financieringsprogramma's voor energie en klimaat op een rijtje.